Skillnaden mellan spelstil och taktik

Kansliet, 20 jan 2016 I Sundbybergsmodellen går vi igenom vår spelstil och i ett tidigare blogginlägg beskrivs behovet av en gemensam och tydlig spelstil, vilken ni kan läsa om genom att klicka här.

Jag får en del frågor om att borde man inte ha flera olika spelstilar eller förändras inte spelstilen utifrån motståndare, tillgängliga spelare, väder etc.Det är mycket bra frågor och funderingar tycker jag.

Jag tänkte ge en bild av SIK Fotbolls spelstil och vad vår spelstil är i relation till taktik.

Vår spelstil för våra seniorlag och även då ungdomslagens "spelstilsmålbild" i Sundbybergsmodellen är följande (för mer läsning, läs s. 14-23):
  • Vi är reaktiva i lagets speluppbyggnad
  • Vi skapar kontroll och hanterar ett samlat försvarsspel 
  • Vi tar oss framåt och fastnar inte i att endast ha ett bollinnehav
  • Vi är ett samlat lag i offensiven, en förutsättning för defensiven
  • Vi pressar så att vi tar bollen och kan börja ett nytt anfall
  • Vi styr matchens rytm

Vi vill alltid att våra seniorlag ska spela på detta vis och alltid klara av att spela med ovan beskrivna punkter i varje match.

Vad händer då när förutsättningarna kan ändras från ena matchen till den andra matchen?
Det är precis det som är taktik. Vi i Herrlaget anpassar oss, ändrar ibland vilka spelare vi tar ut och ibland ändrar även vi våra utgångspositioner utifrån hur vi på bästa vis kan nå vår spelstil i just denna match.

Jämför dessa två situationer 
1.Våra motståndare spelar 4-4-2 och vill pressa oss högt med sina två forwards och är också beredda på att pressa våra ytterbackar med sina yttermittfältare. Motståndarna vill göra det svårt för oss att tidigt skapa kontroll med ett bra bollinnehav och vår taktiska lösning i denna match för att kunna uppnå vår spelstil är att komma ner med 1 central mittfältare mellan våra mittbackar eller vid sidan om mittbackarna samtidigt som våra ytterbackar går högre upp i banan mot mittplan. Det vi uppnår är öppnare ytor runt och strax ovanför eget straffområde då motståndarnas yttermittfältare troligtvis har följt med våra ytterbackar samtidigt som vi skapat en 3 mot 2 situation mot deras två forwards. Det medför att vi skapat oss ett övertag för att spelas oss ur deras höga press och sedan etablera ett kontrollerat anfallsspel bakom motståndarnas forwards och framåt i plan. En enkel taktisk slutsats som kan dras är att vi satsade på att skapa ett tidigt övertag centralt på egen planhalva för att kunna luckra upp motståndarnas spel.

2. Våra motståndare spelar 4-5-1 med ett väldigt lågt försvarsspel. Då de endast har 1 forward så räcker det med 2 mittbackar för att skapa ett övertag, dvs 2 mot 1. I det läget kan våra centrala mittfältare spela bakom och jämsides med deras mittfältare för att tvinga deras mittfältare att röra på sig i sidled för att skapa luckor åt vår offensiva mittfältare och forward. Samtidigt som våra balansspelare rör på sig så flyttar våra ytterbackar upp för att ligga ganska nära våra yttermittfältare så att vi kan skapa 2 mot 1 på kanten mot deras ytterbackar. Vid behov kan vi ockå flytta ut en central mittfältare mot ena kanten för att skapa ett övertag så att vi lättare kan komma till ett genombrott längs med kanten. En taktisk slutsats som kan dras är att vi prioriterade att skapa en övertalighet på kanten högt upp på motståndarnas planhalva för att kunna luckra upp motståndarnas spel.

Vid båda dessa matchsituationer så spelade vi med vår spelstil - dvs. de tidigare ovan beskrivna punkter - men vi använde olika taktik för att uppnå vår spelstil.

Hur ska jag som barn- och ungdomsledare tänka vad gäller taktik?
Jag tycker att du inte behöver tänka på taktik i överhuvudtaget förens du är tränare för 15-16 åringar, det vill säga att ditt lags spel behöver ingen anpassning i relation till motståndarlaget. Innan 15-16 år ska du endast satsa på att utveckla individers spel och lagets eget spel. Först måste man nämligen lära känna sin spelstil på ett mycket bra vis innan anpassningen utifrån motståndaren sker. Vår bedömning är att om anpassningen i relation till motståndaren sker innan 15-16 års åldern - det vill säga ett fokus mot taktik - så hinnar man inte som lag utveckla basen och grunden i vår spelstil för att som senior verkligen kunna förverkliga spelstilen fullt ut. Om jag relaterar det till de två olika beskrivna matchsituationerna ovan så klarar vi taktiskt av att anpassa oss som seniorer för att nå vår spelstil just för att vi är trygga i basen och grunden.

För att vara säker på att du som ledare utvecklar spelare i laget samt lagets spel och hitta en god balans mellan det, tänk på följande som finns i Sundbybergsmodellen:
  1. Principer för utvecklande fotbollsträning. Principer som underlättar din träning och är ett av stegen mot att förverkliga vår spelstil.
  2. Spelsystem som utvecklar. En stöttning som ser till att spelarna och laget utvecklas och att det inte blir fokus på taktik och anpassning till motståndarna, utan snarare fokus mot att förverkliga vår spelstil. Ett tips: Om du som ledare upplever att det är svårt för spelarna att träffa rätt med av Sundbybergsmodellen utvalda spelsystem så är inte ett byte av spelsystem lösningen utan snarare fokus mot att träna ännu mer enligt våra principer för träning och säsongsplaneringen för din åldersgrupp.
  3. Utvecklingsfokus per åldersgrupp (säsongsplanering). Säsongsplaneringen ramar in och stöttar innehållet i din träning för din åldersgrupp för att kunna förverkliga vår spelstil.
  4. Träningspass och övningar. Här får du exempel på hur träning i praktiken kan se ut för att din åldersgrupp ska kunna förverkliga vår spelstil.