Sundbybergs IK Fotbolls värdegrund

Sundbybergs IK Fotboll består av ca 1400 individer som samarbetar för att ge 1200 spelare tillgång till fotboll av kvalitet i en sund, inkluderande miljö. Vi aktiverar flickor och pojkar, barn, ungdomar och vuxna, människor av olika ursprung, från olika familjetyper och med helt olika ekonomiska förutsättningar. 

Vår värdegrund och vår läroplan (Sundbybergsmodellen) sätter ramar för hur och vad vi gör i Sundbybergs IK Fotboll. Den är vår gemensamma överenskommelse, där vi som vill vara med får förståelse för vart gränserna går och vilka möjligheter som finns i vår sektion.

Att vara med i Sundbybergs IK Fotboll är att dela vår värdegrund och att jobba med Sundbybergsmodellen.

Utan värdegrunden skulle alla våra aktiviteter bara vara ett slumpmässigt resultat av många enskilda individers personliga beslut och intressen för stunden. Vi skulle aldrig kunna prata om "Sundbybergs IK Fotboll" och veta vad det står för. Än mindre kunna presentera oss för nya medlemmar, sponsorer, kommunen eller någon annan extern person. Vi skulle inte kunna planera, utvecklas eller lösa problem. Vi skulle inte heller kunna hjälpa dig i situationer när du känner att något är fel i vår verksamhet.

Vår värdegrund med 5 nyckelord

FOTBOLL
Det allting går ut på, vårt mål och vår mening. Utan fotboll finns vi inte. Våra fotbollsaktiviteter skapar så klart mängder av andra positiva känslor och upplevelser relaterade till laget, gemenskapen, vänskapen och allt som händer runtomkring. Men det är till sist på grund av fotbollen som allt det andra finns. Därför ska vi alltid sätta att stimulera och utveckla intresset för att spela fotboll i centrum. Tappar vi intresset för fotbollen försvinner även det andra.

INKLUSIVITET
Alla som gillar att spela fotboll och som vill prova att följa vår läroplan och värdegrund får vara med. Sundbybergsmodellen visar tydligt hur vi skiljer oss från andra klubbar och hur vi ser på träning och match. Ibland blir våra träningsgrupper överfulla, men vi ska alltid göra allt vad vi kan för att ge alla möjligheten. Så länge det finns föräldrar som hjälper till går det alltid att lösa.

TRANSPARENS
Inom Sundbybergs IK Fotboll ska vi vara öppna med allt som rör våra aktiviteter på alla nivåer. Styrelse och fotbollskonsulenter ska vara öppna med alla beslut och hur verksamheten styrs och prioriteras. Alla ledare ska vara öppna och tydliga mot fotbollskonsulenter, föräldrar och spelare med vad som händer i och kring träningsgruppen. All kommunikation och alla beslut ska på för- eller efterhand kunna diskuteras öppet, utan prestige. Alla träningsgrupper är en del av SIK Fotboll och ingen enskild ledare eller föräldragrupp "äger sitt lag".

ENGAGEMANG
Utan engagemang från alla föräldrar, ledare, spelare och styrelsemedlemmar finns inte den ideella idrotten i Sverige. SIK Fotboll är inget undantag. Engagemang kan man ha på många olika nivåer inom en förening och varje minsta insats får stor betydelse i den stora helheten. Bra att tänka på är att engagemang ofta är förknippat med möjlighet att påverka. Ju mer du deltar, desto mer kan du förbättra. Ställ dig själv alltid frågan om vad du kan bidra med och var också beredd på att få frågan om vad du kan göra. I stort eller smått.

KVALITET
Vi är noggranna med allt vi gör och siktar mot det bästa. Vi är en tongivande fotbollssektion på nationell nivå i många avseenden. Vi har ett unikt årsmöte där medlemmarna är med och prioriterar verksamheten. Vi har en unik läroplan för fotboll i Sundbybergsmodellen. Vi har unika effektiva arbetsprocesser på kansliet. Vi har en mycket utvecklad kommunikation med fullständig transparens till medlemmarna. Vi har uppmärksammats i många olika sammanhang som en förebildsförening ute i fotbollssverige.


Värdegrunden i korthet:

  • Fotboll - därför finns vi
  • Inklusivitet - du får vara med
  • Transparens - vi är öppna med allt
  • Engagemang - hur kan just du bidra?
  • Kvalitet - vi siktar på det bästa

Läs mer om Sundbybergsmodellen, vår läroplan för fotboll >>