Träningstider

Här kommer en sammanställning för att tydliggöra vilken dag, tid, plan och yta varje träningsgrupp disponerar.

Varje år sker en del förändringar under våren för de äldre lagen på Sundbybergs IP, i samband med att naturgräset öppnar, de ändringarna finns också synliga nedan. Som många redan vet så är även Örvallens ena planhalva ospelbar och detta medför ännu fler ändringar i schemat.

På Sundbybergs IP fortsätter vi även i år att tidsblocken överlappar varandra med så kallade uppvärmningsytor för att vi ska kunna få plats och erbjuda träningsförutsättningar. Uppvärmningsytan är i mitten av planen mellan de två gula linjerna.

Kom ihåg att avsluta ert träningspass 5 min i förväg så att nästa grupp kan börja sin träning på utsatt starttid samt flytta undan eventuella målburar som ni använt. Efter sista kvällens sista träning ska alla mål vara utanför linjerna så att vaktmästarna lättare kan underhålla planen dagen där på.

Träningstiderna gäller för vecka 14-43, med start fr.o.m. 4 april. 

Adress och mer infromation om varje plan >>

Golfängarnas Bollplan 1MÅNDAGAR
P2012 CDR, 17:15-18:15 AB

F2012, 18:15-19:15 AB
P2010 LA, 19:15-20:30 AB
Sundbybergs Lacrosse, 20:30-22:00

TISDAGAR

P2017 Grön (Knatteskolan start v34), 17:00-17:50 A
F2017 Vit (Knatteskolan start v34), 17:00-17:50 B
P2013 LA, 18:00-19:00 AB
P2010 LA, 19:00-20:15 AB
Sundbybergs Lacrosse, 20:15-21:45

ONSDAGAR
F2012, 17:15-18:15 AB

P2012 CDR, 18:15-19:15 AB
P2010 LA, 19:15-20:30 AB
Sundbybergs Lacrosse, 20:30-22:00

TORSDAGAR
P2013 LA, 17:30-18:30 AB
SIK Parasport, 18:30-20:00 AB
Sundbybergs Lacrosse, 20:00-21:30

Rissne Idrottsplats 1+2

Följande symbol ¤ indikerar att gruppen har 2 st 5v5-målburar varje vecka.
Följande symbol § indikerar att gruppen har 2 st 7v7-målburar varje vecka.
Följande symbol * indikerar att gruppen har 2 st 7v7-målburar varje jämn vecka.
Följande symbol % indikerar att gruppen har 2 st 7v7-målburar varje ojämn vecka.
Följande symbol # indikerar att gruppen har 2 st 11v11-målburar varje vecka.
Följande symbol & indikerar att gruppen har 2 st 11v11-målburar varje jämn vecka.
Följande symbol = indikerar att gruppen har 2 st 11v11-målburar varje ojämn vecka.

MÅNDAGAR
P2017 Röd (Knatteskolan start v34), 17:00-17:45 E
P2015 DR, 17:30-18:30 F ¤
P2014 DR, 18:00-18:30 E ¤, 18:30-19:00 EF §¤¤
P2008, 19:00-20:30 CD §
P2004, 20:30-22:00 ABCD #

TISDAGAR
P2008, 17:30-19:00 ABCD #§§
P2006, 19:00-20:30 ABCD #§§
P2004, 20:00-21:30 EF §

ONSDAGAR
P2016 Röd, 17:00-18:00 EF ¤¤
P2014 DR,18:00-19:00 EF §¤¤
P2006, 19:00-20:30 ABCD =§

Tills Örvallen är helt återställd:
P2006, 19:00-20:30 AB §
P2010 CDR, 19:00-20:15 CD §
Herr C, 20:30-22:00 CD §

TORSDAGAR
P2008, 17:30-19:00 CD §


Örvallen 1+2

Följande symbol ¤ indikerar att gruppen har 2 st 5v5-målburar varje vecka.
Följande symbol § indikerar att gruppen har 2 st 7v7-målburar varje vecka.
Följande symbol # indikerar att gruppen har 2 st 11v11-målburar varje vecka.

MÅNDAGAR
P2009, 17:30-19:00 EF §#
P2007, 19:00-20:30 EF #§

TISDAGAR
P2014 SSÖ, 17:00-18:00 A ¤
P2016 Blå, 17:00-18:00 B ¤

P2011 Duvbo, 18:00-19:00 AB §
P2010 CDR, 19:00-20:15 AB §

ONSDAGAR
P2009, 17:30-19:00 CDEF §§##
P2010 CDR, 19:00-20:15 CD § (utgår tills Örvallen är återställd)
P2007, 19:00-20:30 EF #

Tills Örvallen är helt återställd:
P2009, 17:30-19:00 EF §
P2007, 19:00-20:30 EF #§

TORSDAGAR
P2017 Blå (Knatteskolan start v34), 17:00-17:45 E

P2016 Gul, (Knatteskolan start v34), 17:00-17:45 E
P2014 SSÖ, 17:00-18:00 AB ¤¤
P2007, 17:30-17:45 F, 17:45-19:00 EF #§
P2011 Duvbo, 18:00-19:00 AB §
P2010 CDR, 19:00-20:15 AB §
P2009, 19:00-20:30 EF §#

Tills Örvallen är helt återställd:
P2014 SSÖ, 17:00-18:00 A ¤

P2011 Duvbo, 17:30-18:00 B, 18:00-18:30 AB §
P2010 CDR, 18:30-19:30 AB §
P2009, 19:30-20:45 AB §

Sundbybergs Idrottsplats 2

Följande symbol § indikerar att gruppen har 2 st 7v7-målburar varje vecka.
Följande symbol * indikerar att gruppen har 2 st 7v7-målburar varje jämn vecka.
Följande symbol % indikerar att gruppen har 2 st 7v7-målburar varje ojämn vecka.
Följande symbol # indikerar att gruppen har 2 st 11v11-målburar varje vecka.
Följande symbol & indikerar att gruppen har 2 st 11v11-målburar varje jämn vecka.
Följande symbol = indikerar att gruppen har 2 st 11v11-målburar varje ojämn vecka.

De som inte har tillgång till 7v7-mål uppmanas använda de gemensamma popup-målen som finns i förrådet.
Det är okej att förlänga träningspasset genom att börja lite tidigare i sin tilldelade uppvärmningsyta.

MÅNDAGAR

17:00-18:00
P2014 LA, GI
P2016 Grön, H
P2015 Central, J
F2013, KM §
Målvaktsträning, LN §

18:00-19:00
P2013 City, C *
P2011 Central, D §
P2013 Central, E %
Målvaktsträning, F #

F2007, 18:40-19:00 U1+U2, 19:00-20:10 CD
F2008/2009, 18:40-19:00 U3+U4, 19:00-20:10 EF §
Dam J, 19:50-20:10 U1+U2, 20:10-21:20 EF
P16, 19:50-20:10 U3+U4, 20:10-21:20 CD

När naturgräset är stängt:
F2007, 18:40-19:00 U2, 19:00-20:10 C (Omkl 1) &% 
F2008/2009, 18:40-19:00 U3, 19:00-20:10 D =*
Dam J, 18:40-19:00 U1, 19:00-20:10 E (Omkl 2) &% 
P16, 18:40-19:00 U4, 19:00-20:10 F (Omkl 3) =*
Herr A, 19:50-20:10 U1+U2, 20:10-21:20 EF
Dam A, 19:50-20:10 U3+U4, 20:10-21:20 CD


TISDAGAR

17:00-18:00
P2014 Central, GI §
P2015 City, H
F2015 Central, J
P2012 City, KM §
F2016, LN

18:00-19:00
P2011 LAR, C *
F2011, D §
F2010, E %
F2014, F

F2007, 18:40-19:00 U1-4, 19:00-20:10 CD (Omkl 1)
Dam J, 19:00-20:30 EF (Omkl 2)
Herr J (P19 & P18), 20:00-20:10 U1-4, 20:10-20:40 CD , 20:40-21:30 CDEF (Omkl 3)

När naturgräset är stängt:
F2007, 18:40-19:00 U3+4, 19:00-20:10 CD (Omkl 1)
Dam J, 18:40-19:00 U1+2, 19:00-20:10 EF (Omkl 2)
Herr A, 19:50-20:10 U1+U2, 20:10-21:20 EF
Herr J (P19 & P18), 19:50-20:10 U3+U4, 20:10-21:20 CD (Omkl 3)


ONSDAGAR

17:00-18:00
P2014 Central, G §
F2017 Grön (Knatteskolan start v34), H
F2015 Storskogen, I
P2015 Storskogen, J
F2013, KM *
P2013 Central, LN %

18:00-19:00
P2012 City, C %
P2011 Central, D *
P2013 City, F *

F2010, 18:00-19:30 E %
F2008/2009, 18:40-19:00 U1+U2, 19:00-20:10 CD (Omkl 1)
Herr J, 19:10-19:30 U1-4, 19:30-20:40 EF (Omkl 2)
P16, 19:50-20:10 U1-4, 20:10-21:20 CD
Herr C, 20:40-21:20 EF, 21:20-22:00 CDEF

När naturgräset är stängt:

F2010, 18:00-19:00 E %
P16, 18:40-19:00 U1, 19:00-20:10 C #
F2008/2009, 18:40-19:00 U2, 19:00-20:10 D §§
Herr J, 18:40-19:00 U3+U4, 19:00-20:10 EF #
Herr A, 19:50-20:10 U1+U2, 20:10-21:20 EF #§
Dam A, 19:50-20:10 U3+U4, 20:10-21:20 CD #§


TORSDAGAR

17:00-18:00
P2011 LAR, GI §
F2011, HJ §
F2014, LN

F2008/2009, 17:30-18:00 KM, 18:00-19:00 EF #§
F2007, 18:00-19:30 CD (Omkl 1) #§
Dam J, 18:40-19:00 U1-4, 19:00-20:10 EF (Omkl 2, ej låsbart) #§
P16, 19:00-19:30 U1-4, 19:30-20:30 CD (Omkl 2, ej låsbart) #§
Herr J, 19:50-20:10 U1-4 , 20:10-21:20 EF (Omkl 3) #§
Storskogen Herr A, 20:30-22:00 CD (Omkl 1) #§

När naturgräset är stängt:
F2008/2009, 17:30-18:00 K, 18:00-19:00 D §
P16, 17:30-18:00 M #, 18:00-19:00 EF (Omkl 2, ej låsbart) #§
F2007, 18:00-19:00 C #, 19:00-19:30 CD (Omkl 1) #
Dam J, 18:40-19:00 U1-4, 19:00-20:10 EF (Omkl 2, ej låsbart) #§
Herr J (P19 & P18), 19:00-19:30 U1-4, 19:30-20:30 CD (Omkl 3) #§
Dam A, 19:50-20:10 U1-4 , 20:10-21:20 EF #§
Storskogen Herr A, 20:30-22:00 CD (Omkl 1) #§

FREDAGAR
Extrapass §§#, 16:00-17:30 halvplan

P16, 17:30-19:00 helplan (Omkl 2) #§#§

När naturgräset är stängt: 
Herrlag, 18:00-19:30 3/4-plan #

P16, 17:30-18:00 helplan ##§§, 18:00-19:00 1/4-plan (Omkl 2) #§§