Extrapass

Extrapass arrangeras av SIK och är är ett ytterligare träningstillfälle per vecka för våra spelare 10-12 år som vill träna mer än deras ordinarie träningsgrupp gör.

För att delta behöver du ha fått en kallelse från kansliet.

Kallelsen skickas enbart till de spelare som uppfyller en viss närvaroprocent på sin egna träningsgrupps träningar.

Uppfylls inte närvarogränsen, anser vi inte att spelaren har ett behov av fler träningar än de som spelaren redan har tillgång till i sin ordinarie träningsgrupp.

Extrapass vårtermin

Vecka 21-24
Vecka 26

Inför höstterminen görs en ny närvarokallelse till aktuella spelare.


Extrapass hösttermin

Vecka 31-32
Vecka 34-43
Vecka 45-47