Nu kan du beställa digitalt registerutdrag

19 oktober 2023


Nu går det att få ditt utdrag från polisens belastningsregister till din digitala brevlåda. Utdraget kan sedan kontrolleras av exempelvis arbetsgivaren eller föreningen via polisens kontrolltjänst.

Du som gör en begäran om utdrag väljer själv om du vill få det som fysisk post eller som digital post – förutsatt att du har en digital brevlåda (Kivra, Billo eller Min myndighetspost).

Digitala utdrag ökar tillgängligheten

Möjligheten att få utdraget till din digitala brevlåda gör att det är nära till hands hela tiden. Utdraget kan du sedan visas upp via mobil eller dator för den som ska ta del av det, till exempel en arbetsgivare eller en förening. Du kan även skicka det som pdf via mejl från din digitala brevlåda. 

Äktheten kan kontrolleras

För dig som ska kontrollera registerutdraget, till exempel som arbetsgivare eller förening, finns en kontrolltjänst. Genom att mata in uppgifter från utdraget kontrolleras att det digitala utdraget är äkta och har utfärdats av polisen.

SIK Fotbolls riktlinjer kring belastningsregistret

  • Alla ledare från 15 år och uppåt som i vår verksamhet arbetar med eller på annat sätt har direkt eller regelbunden kontakt med barn (alla under 18 år räknas som barn). Även ungdomar över 15 år som arbetar som ledare på exempelvis Fotbollsskolan, Knatteskolan m.m. ska visa upp utdraget, som inte avlönas av annan part (exempelvis Sundbybergs stad, dessa ska då uppvisa intyget till Sundbybergs stad).
  • Samtliga anställda (gäller även anställda/arvoderade tränare som enbart tränar seniorlag).
  • Medföljande vuxna/föräldrar som övernattar tillsammans med barnen på cuper/läger och dylikt.
  • Det ska visas upp en gång varje år. Senast den 31 januari eller senast 1 månad efter det att man påbörjat sitt ledaruppdrag.

Läs mer om SIK Fotbolls riktlinje kring registerutdrag här >>
Beställ ditt register utdrag från polisen här >>

Arkiv