Nationella spelformer


Vid Svenska Fotbollförbundets representationsmöte 2017 beslutades att nya nationella spelformer ska införas. Från och med 1 januari 2019 ska alla distrikts- och föreningsarrangerade tävlingar och matcher använda de nya nationella spelformerna för barn- och ungdomsfotboll. Syftet med projektet Spelformer är att få fler att spela längre.

Det finns fem olika spelformer, 3 mot 3, 5 mot 5, 7 mot 7, 9 mot 9 och 11 mot 11. I Svenska Fotbollförbundets material kan du läsa mer om varje spelform eller titta på filmerna som spelades in till starten 2019.

OBS! Straffpunktens avstånd från mållinjen vid 9 mot 9: 9 meter vid 7 mot 7-mål, 9 meter vid 9 mot 9-mål och 11 meter vid 11 mot 11-mål.

Se filmerna om hur de nya spelformerna beskrivs i spelarutbildningsplanen. För att läsa övrig information behövs en inloggning.

Din hemmaplan kan i vissa fall behöva justeras. Här hittar du information som kan vara bra att tänka på:

Planstorlekar för barn- och ungdomsfotboll
Presentation nya spelformer - Anläggningar o material