Avgifter 2022

Sundbybergs Idrottsklubb är en flersektionsförening och Sundbybergs IK Fotboll är en av tio sektioner i klubben.

Medlemsavgift - Sundbybergs IK

Önskar man bli medlem i Sundbybergs Idrottsklubb betalar man en medlemsavgift per år. Alla spelare måste vara medlemmar.

Ålder
Avgift/år
0-12 år
200 kr
13-19 år
250 kr
20 år +
400 kr
Familjeavgift*
500 kr

*Familjeavgiften är densamma oavsett antalet personer i familjen, dock måste samtliga familjemedlemmar vara folkbokförda på samma adress.

Sektionsavgift - Sundbybergs IK Fotboll

Alla spelare betalar en sektionsavgift för att spela fotboll i Sundbybergs IK. Den går till att täcka bl.a. personalkostnader, seriekostnader, domaravgifter, lagmaterial, ledarkläder, lokalhyror m.m.

Stadie
Ålder
Avgift/år
Knatteskolan höst*
5 år
995 kr
Knatteskolan år 2-3
6-7 år
900 kr
5 mot 5
8-9 år
1200 kr
7 mot 7
10-12 år
1300 kr
9 mot 9
13-14 år
1550 kr
11 mot 11
+15 år
1700 kr
Representationslag

2100 kr

*Ingen medlemsavgift faktureras för Knatteskolan höst.

Oavsett spelarens ålder betalar denne sektionsavgiften som gäller för träningsgruppen den tillhör.


Administrativa frågor

Medlems- och sektionsavgiften faktureras i mars månad och avser perioden januari-december.

Om avgifterna inte är betald på utsatt förfallodatum skickas en påminnelse. Efter påminnelsen förfallodatum föreligger ett närvaroförbud.

Om du har frågor som rör avgifter och betalning mailar du kansliet@sik.org

Du kan även läsa mer på länken om Sundbybergs IK Fotbolls ekonomiska fond för enskilda medlemmar. Fotbollsfonden >>