Avgifter 2020

Sundbybergs IK Fotboll är en del av Sundbybergs IK. Det finns totalt 11 stycken sektioner (sporter) i Sundbybergs IK och Sundbybergs IK Fotboll är en av dem.

Som spelare hos oss betalar du en sektionsavgift till Sundbybergs IK Fotboll och medlemsavgift till Sundbybergs IK.

Medlemsavgift Sundbybergs IK

Medlemmar
Avgift/år
0-12 år
200 kr
13-19 år
250 kr
20 år och äldre
400 kr
Familjeavgift*
500 kr

* Familjeavgiften är densamma oavsett antalet personer i familjen, dock ska samtliga familjemedlemmar ha samma adress.

Sektionsavgift Sundbybergs IK Fotboll

Stadie
Ålder
Avgift/år
Knattefotboll**
5 år
900 kr
3 mot 36-7 år
900 kr
5 mot 5
8-9 år
1200 kr
7 mot 7
10-12 år
1300 kr
9 mot 9, 11 mot 11
13 år och äldre
1550 kr
Representationslag

1600 kr

** Knattefotboll avser endast höstterminen och ingen medlemsavgift faktureras. Endast sektionsavgift.

Oavsett spelarens ålder betalar denne sektionsavgiften som gäller för träningsgruppen den tillhör.

Administrativa frågor

Medlems- och sektionsavgiften faktureras vanligtvis i mars månad.

Om medlemsavgiften inte är betald på utsatt datum föreligger ett träningsförbud. Om sektionsavgiften inte är betald på utsatt datum föreligger ett tävlingsförbud.

Om du har frågor som rör avgifter och betalning mailar du kansliet@sik.org

Du kan även läsa mer på länken om Sundbybergs IK Fotbolls ekonomiska fond för enskilda medlemmar. Fotbollsfonden >>