Avgifter

Sundbybergs Idrottsklubb är en flersektionsförening och Sundbybergs IK Fotboll är en av tio sektioner i klubben.

Medlemsavgift 2023 - Sundbybergs IK

Medlemsavgiften gör dig till medlem i klubben och är en förutsättning för att du sedan ska kunna vara med i en eller flera av de olika sektionerna som aktiv, som ledare eller styrelsemedlem. Avgiften fastställs årligen på Sundbybergs Idrottsklubbs årsmöte och faktureras av klubbstyrelsen.

Kategori
Avgift/år
Ledare
300 kr
Aktiv 0-12 år
300 kr
Aktiv 13-19 år
375 kr
Aktiv 20 år+
600 kr
Familj*
900 kr
Stödjande
300 kr

*Familjeavgiften är densamma oavsett antalet personer i familjen, dock måste samtliga familjemedlemmar vara folkbokförda på samma adress.

Sektionsavgift 2022 - Sundbybergs IK Fotboll

OBS! Sektionsavgifterna för 2023 bestäms på Sundbybergs IK Fotbolls årsmöte 9 mars och faktureras därefter.

Alla spelare betalar en sektionsavgift för att spela fotboll i Sundbybergs IK. Den går till att täcka bl.a. personalkostnader, seriekostnader, domaravgifter, lagmaterial, ledarkläder, lokalhyror m.m.

Stadie
Ålder
Avgift/år
Knatteskolan höst*
5 år
995 kr
Knatteskolan år 2-3
6-7 år
900 kr
5 mot 5
8-9 år
1200 kr
7 mot 7
10-12 år
1300 kr
9 mot 9
13-14 år
1550 kr
11 mot 11
+15 år
1700 kr
Representationslag

2100 kr

*Ingen medlemsavgift faktureras för Knatteskolan höst.

Oavsett spelarens ålder betalar denne sektionsavgiften som gäller för träningsgruppen den tillhör.


Administrativa frågor

Medlems- och sektionsavgiften faktureras i mars månad och avser perioden januari-december.

Om avgifterna inte är betald på utsatt förfallodatum skickas en påminnelse. Efter påminnelsen förfallodatum föreligger ett närvaroförbud.

Om du har frågor som rör avgifter och betalning mailar du kansliet@sik.org

Du kan även läsa mer på länken om Sundbybergs IK Fotbolls ekonomiska fond för enskilda medlemmar. Fotbollsfonden >>