Avgifter

Sundbybergs Idrottsklubb är en flersektionsförening och Sundbybergs IK Fotboll är en av tio sektioner i klubben.

Medlemsavgift 2024 - Sundbybergs IK

Faktureras i januari.

Medlemsavgiften gör dig till medlem i klubben och är en förutsättning för att du sedan ska kunna vara med i en eller flera av de olika sektionerna som aktiv, som ledare eller styrelsemedlem. Avgiften fastställs årligen på Sundbybergs Idrottsklubbs årsmöte och faktureras av klubbstyrelsen.

Kategori
Avgift/år
Ledare
300 kr
Aktiv 0-12 år
300 kr
Aktiv 13-19 år
375 kr
Aktiv 20+ år
600 kr
Familj*
900 kr
Stödjande
300 kr

*Familjeavgiften är densamma oavsett antalet personer i familjen, dock måste samtliga familjemedlemmar vara folkbokförda på samma adress.

Sektionsavgift 2024 - Sundbybergs IK Fotboll

Faktureras i mars.

Alla spelare betalar en sektionsavgift för att spela fotboll i Sundbybergs IK. Den går till att täcka bl.a. personalkostnader, seriekostnader, domaravgifter, lagmaterial, ledarkläder, lokalhyror m.m.

Kategori
Ålder
Avgift/år
Knatteskolan
5 år
995 kr
Knatteskolan år 2-3
6-7 år
1100 kr
Spelform 5 mot 5
8-9 år
1600 kr
Spelform 7 mot 7
10-12 år
1800 kr
Spelform 9 mot 9
13-14 år
2000 kr
Spelform 11 mot 11
15+ år
2200 kr
Lokal serie
J-lag
3400 kr
Regional/nationell serie
J-lag
4000 kr
Stockholmsserien
C-lag
2000 kr
Gåfotboll
55+ år
400 kr

*Ingen medlemsavgift faktureras för Knatteskolan.

Oavsett spelarens ålder betalar denne sektionsavgiften som gäller för träningsgruppen den tillhör.


Administrativa frågor

Medlems- och sektionsavgiften faktureras i mars månad och avser perioden januari-december.

Om avgifterna inte är betald på utsatt förfallodatum skickas en påminnelse. Efter påminnelsen förfallodatum föreligger ett närvaroförbud.

Om du har frågor som rör avgifter och betalning mailar du kansliet@sundbybergsik.se

Du kan även läsa mer på länken om Sundbybergs IK Fotbolls ekonomiska fond för enskilda medlemmar. Fotbollsfonden >>