Ordförande har ordet: 2020 var ett minst sagt annorlunda år

Morthen, 2 feb 2021


Det var ett år som ställde oss inför helt nya utmaningar både i samhället, i hemmet och inte minst inom idrotten. Läktarna gapade tomma, matcher ställdes in och flera serier spelades bara till hälften. Många föreningar har kämpat hårt för att ens kunna överleva när intäkterna har rasat. Mitt i allt detta så klev jag in som ny ordförande för fotbollssektionen i mars, efter att Fredrik Karlsson valde att kliva åt sidan. Fredrik har dock fortsatt som styrelsemedlem även under året som varit.

Styrelsen har under året varit ovanligt välbesatt vilket har inneburit att vi har kunnat ta en riktning som är mer operativ och stödjande till konsulenterna. En inriktning som kommer att fortsätta under 2021, förhoppningsvis fler möjligheter att ses i verkligheten och inte bara digitalt.

För vår sektion så har året trots allt, givet förutsättningarna, landat in över förväntan. Bland annat har vi stärkt upp vårt kansli med ytterligare kapacitet från 2 konsulenter när året började till i dag 3,5. En förbättring som innebär att vi kan vara än mer närvarande, delaktiga och stöttande i de utmaningar som våra träningsgrupper har. Det innebär också att vi har kunnat stärka vår kommunikation, byggt vidare på Sundbybergsmodellen, hittat nya sponsorer och mycket mer.

Fotbollsskolan slog under året nytt deltagarrekord. 480 deltagare och ledare kunde under coronaanpassade former genomföra en fantastisk vecka 33 med bästa tänkbara väder, fotbollsglädje och gemenskap på Sundbybergs IP, Golfängarna och Örvallen.

Sedan måste även nämnas att vår sektion kommer att landa på ett ekonomiskt plusresultat. En verklig bedrift med tanke på hur förutsättningarna har varit och att en del kostnader har tillkommit under året på grund av rådande läget i samhället. Men detta är ett utmärkt exempel på hur välordnad och väl fungerade vår sektion verkligen är på så många olika plan.

Som ett led i detta kvalitetsarbete har vi därför även startat en process som innebär att vi ska arbeta för att bli en diplomerad förening under 2021. Resan startade med en enkät som gick ut till spelare, ledare och föräldrar under hösten. Resultatet är en värdefull indikator på vad styrelsen och konsulenterna ska fokusera på under året men även en förutsättning för att vi ska kunna ta steget vidare mot att bli en av de första klubbarna i landet som kan titulera sig diplomerad förening. Ännu en tydlig stämpel på att Sundbybergs IK Fotboll är i framkant.

Slutligen hoppas jag få chansen att se några härliga matcher live under året, inte minst nere på Golfängarna där jag för snart 20 år sedan gjorde min första egna bekantskap med klubben, som skulle hamna i mitt hjärta.


Morthen Holmberg
Ordförande

Sundbybergs IK Fotboll

0 kommentarer. Skriv en kommenter

Så här vill kommunen lösa fotbollens vinterträningen 20/21

Roberto, 30 aug 2020


Här kan du ta del av Sundbybergs kommuns brev till Fotbollen rörande vinterträning:

"Vi önskar med detta brev informera er om hur Sundbybergs stad avser att följa upp det samtal vi hade den 29 maj om möjlighet till fotbollsverksamhet året runt. Den politiska ledningen i Sundbyberg har i och med detta gett kultur- och fritidsförvaltningen följande uppdrag:

Utred förutsättningarna för fotbollsverksamhet året runt genom att ta fram grundläggande fakta och värdera plus och minus med följande alternativa inriktningar. Den aktuella tidsperioden är fram till och med det år då den större anläggningssatsningen är på plats:

1. Fortsätta ett arbete, som genomförs redan idag, med att möjliggöra fotbollsverksamhet utomhus året runt. Göra en lista med punkter över viktiga arbetsinsatser och åtgärder som fortsatt krävs för denna inriktning.

Inom ramen för detta arbete önskar det politiska styret även att förvaltningen utreder möjligheten att hyra tider för fotbollsverksamhet under vinterhalvåret i en annan kommun. Om detta är möjligt skulle detta även kunna frigöra ett antal tider för andra idrotter i våra ordinarie idrottshallar.

Detta underlag ska levereras så att åtgärder kan genomföras till och med vintersäsongen 2020/2021.

2. Hyra eller köpa ett ballongtält till en 7-mannaplan. Utreds så att beslut kan tas till vintersäsongen 2021/2022

3. Hyra eller köpa ett ballongtält till en 11-mannaplan. Utreds så att beslut kan tas till vintersäsongen 2021/2022

Viktiga faktorer att ta i beaktning är ekonomi, åtaganden och arbetsinsatser för stadens personal, förutsättningar för ett upphandlingsförfarande och tekniska förutsättningar. Utredningarna bör vara av rimlig omfattning och kan levereras i etapper om det underlättar för förvaltningen.

Vänliga hälsningar,

Johan Storåkers Kommunalråd (L) och kultur- och fritidsnämndens ordförande

Johan Malmgren
Förvaltningschef kultur- och fritid

Mikael Eljenmyr
Idrottschef"


Tidigare inlägg i ämnet: 
Hej Jonas Nygren, kommunstyrelsens ordförande (nov 2015)
Möte med kommunen om vinterträning (nov 2015)
Ingen bra start kommunalråd Mikael T Eriksson (jan 2016)
Snart får idrotten och fotbollen i Sundbyberg svar om anläggningar (maj 2018)
Pressmeddelande: Unik idrottsanläggning byggs i Sundbyberg! (maj 2018)
Vem ska du rösta på? Vi har frågat partierna om nya fotbollshallen (aug 2018)
Du vann valet, det blir en ny fotbollshall (multisporthall) på IP! (sep 2018)
Nu byggs Multihallen och idrotten blir kvar på Sundbybergs IP (apr 2019)
Anonym kampanj mot Multihallen och idrotten i Sundbyberg (jun 2019)
Multihallen död. Dags för Peter Schilling att leverera alternativ (jun 2019)
Sundbybergs kommun klarar inte vad andra kommuner klarar (jun 2020)

0 kommentarer. Skriv en kommenter

Sundbybergs kommun klarar inte det andra kommuner klarar

Roberto, 6 jun 2020


1 år har nu gått sedan Multihallen stoppades. 5 år har gått sedan Fotbollen, Sundbybergs största vinteridrott, med överlägset flest aktiva barn- och ungdomar från flest stadsdelar, höjde rösten för att belysa bristen på dialog, transparens och lösningar. 10 år har gått sedan jag själv aktiverade mig som ideell ledare i Sundbyberg. Det första jag möttes av då var en uppgivenhet hos dem som varit aktiva många år före mig: "Det går inte att göra något åt anläggningsfrågorna, det är för känsligt ämne och alla tycker illa om Fotbollen".

Under den här tiden har fotbollen i Sundbyberg växt med ytterligare över 750 aktiva spelare och ledare, samtidigt som SIK Fotboll har blivit en förebild i fotbolls-Sverige. Samtidigt som kraven från kommun och förbund på verksamheterna har blivit hårdare och kostnaderna större. Men vi har tillmötesgått och hanterat allt. 1000-tals ideella timmar har lagts med känslan att dialogen nu finns och att vi ska visa våra ungdomar att demokratiska processer fungerar. 

Under den här tiden har inget hänt från Sundbybergs kommuns sida rörande vinterträningsmöjligheter för fotbollen. Sett till ökningen av antalet aktiva är det en försämring. 

För den som inte är insatt ännu, så kan man dela upp vintertränings-frågan i två delar: 

1. Vilka anläggningar som finns eller ska byggas i kommunen

I den första frågan vet ni alla hur det gick. Vi önskade möjligheter att spela och träna på vintern, politikerna gick till val på det, förslaget som togs fram blev för dyrt. Godnatt. Nu har det kallats till nya möten om att göra något på Örvallen (?). Allt börjar om från början. Nya kommittéer, nya valförberedelser med politiker som ska skaffa sig spotlights, ny positionering mellan intressegrupper, mer brainstorming, fler studiebesök, nya bygglov, geologiska undersökningar osv. Vad är oddsen på om det blir något av det här?  

Hallå! Det finns en glasklar prioritering från idrotten i Sundbyberg. Låt tjänstemännen ta fram en lösning och genomför den! Alla diskussioner är redan hållna och i de flesta av Sveriges kommuner så klarar man det här. Vad är felet med Sundbybergs Kommun? Dialogen de senaste åren har ju saknat motstycke. Vem är ansvarig egentligen? Och vart tog transparensen vägen? Försvann den direkt efter valet?

Undertecknad tog personligen, efter några dagars ideellt arbete, fram ett färdigt förslag på ballongtält för Örvallen, som skulle ha kunnat byggas till nästa vinter. Samma typ av lösning som används över hela världen, från en leverantör rekommenderad av STFF. Priset ca 14 miljoner. Jämför gärna med Multihallens 800 miljoner. Min poäng var att visa att det går att snabbt göra något till mycket lägre kostnader om man vill. Hur det gick på mötet med kommunens ledande politiker och tjänstemän? Ja, de kunde så klart peka på saker i förslaget som kan diskuteras. Men mitt budskap var: om ni inte kan göra en Multihall kanske ni kan göra något som har 2 % av komplexiteten och kostnaden men ger 95 % av värdet. Och om det går upp till 4 % så är det mer än dubbelt så mycket men ändå bara 4 % av Multihallen. Tystnad.

2. Hur vi gör med befintliga anläggningar

I den andra frågan kämpar kansliets fotbollskonsulenter varje vinter för att ge träningsgrupperna tydlighet med träningstider och möjlighet att planera i god tid. Varje år får de höra att det inte finns inomhustider till fotbollen, att utomhusplanerna inte kan underhållas helt, att det ska vara spelfritt vissa veckor, att lampor ska släckas en viss tid, att tidfördelningen är sen osv. Vi är i grunden maktlösa mot kommunens tjänstemän och kan inte upprätthålla den verksamhet vi och träningsgrupperna skulle vilja, även om planer och väder tillåter. Vad konsulenterna säger spelar ingen roll om tjänstemännen har andra planer för hur de vill arbeta och någon utveckling av dialogen har vi inte heller sett de senaste åren.

Exempel: Det fanns träningsgrupper som ville träna på Örvallen i vintras och vädret tillät. Men de fjärrstyrda lamporna fick enligt order inte tändas (via mobil) av vaktmästarna. Anläggningen fanns, men inte viljan att hålla den öppen.  

Så vad gör vi nu? 

Eftersom det som händer helt är i händerna på våra politiker och tjänstemän, så övergår vi nu till att rapportera om resultatet från veckorna, månaderna och åren av diskussioner vi har framför oss.

/Roberto


Veckans video: This calls for immediate discussion Tidigare inlägg i ämnet: 
Hej Jonas Nygren, kommunstyrelsens ordförande (nov 2015)
Möte med kommunen om vinterträning (nov 2015)
Ingen bra start kommunalråd Mikael T Eriksson (jan 2016)
Snart får idrotten och fotbollen i Sundbyberg svar om anläggningar (maj 2018)
Pressmeddelande: Unik idrottsanläggning byggs i Sundbyberg! (maj 2018)
Vem ska du rösta på? Vi har frågat partierna om nya fotbollshallen (aug 2018)
Du vann valet, det blir en ny fotbollshall (multisporthall) på IP! (sep 2018)
Nu byggs Multihallen och idrotten blir kvar på Sundbybergs IP (apr 2019)
Anonym kampanj mot Multihallen och idrotten i Sundbyberg (jun 2019)
Multihallen död. Dags för Peter Schilling att leverera alternativ (jun 2019)


1 kommentarer. Skriv en kommenter

15 viktiga punkter i anfallsspelet...

Mister Stephanos, 12 jul 2019

DET HÄR ÄR ETT BLOGGINLÄGG FRÅN 2014 - EN FAVORIT I REPRIS!

Det finns många olika sätt och se på anfallsspel, försvarsspel, omställningar etc. Jag tycker det är viktigt att man är konkret i vad som är viktigt för en själv och inte hamnar i lägen tar man "endast" pratar om bredd, djup, rörelse etc. Jag tänkte nedan presentera viktiga punkter för mig i träning av anfallsspel för Herrlaget och det kan beskrivas vara en del av spelidén för anfallsspelet:


Vi utgår från följande huvudprinciper i anfallsspelet: En reaktiv spelprincip (frågeställningsprincip) och en motsatsspelsprincip. Ett reaktivt spel innebär i korthet att vi provocerar fram reaktioner hos motståndarna och att vi agerar utifrån det. En motsatsspelsprincip innebär att vi nyttjar de naturliga ytorna som uppstår; exempelvis när ett lag centrerar uppstår ytorna på kanterna, när vi anfaller på ena kanten uppstår ytor på andra kanten, när motståndarna sätter press på oss tidigt i spelyta 1 så är deras spelyta 3 stor och vi nyttjar den. Dessa två principer konkretiserar genom följande punkter

 1. Vi vill ha rättvända spelare – om spelaren är felvänd hitta tillbaks till rättvänd spelare eller vänd upp.
 2. Skapa en övertalighet på plan såväl på egen planhalva som på motståndarnas planhalva.
 3. Vi skiljer på possession och positional play. Possession är ett bollinnehav som främst syftar på att inte tappa boll och är en metod för att inte släppa in mål. Positional play innebär ett bollinnehav vars syfte är att ta sig framåt och ses som en metod för att göra mål. Vi vill övervägande ha ett positional play men med inslag av possession.
 4. Vi skiljer på positiv och negativ vändning i backlinjen. En positiv vändning sker med en central mittfältare eller mellan mittbackarna och är en signal för att börja driva boll för mittbacken. En negativ vändning sker genom målvakten och är en signal för att fortsätta ”rulla” i backlinjen.
 5. Vi jobbar med kollektiva tempoväxlingar – vi går ner i tempo för att därefter explodera
 6. Vill hitta vinklar i spelet genom diagonalpassar för att öka möjlighet att bli rättvända samt försvåra för motståndarna i deras försvarsspel.
 7. Noterar om motståndarna är markeringsinriktad eller positionsförsvarsinriktad.
 8. Spela in bollen på tömda ytor, det vill säga att vi passar in till en yta som en spelare har lämnat och en annan spelare kommit in till. Med andra ord spela på andralöpning istället för förstalöpning när det är möjligt.
 9. Erövra spelytor efter det reaktiva behov som föreligger – dock är strävan att erövra en åt gången.
 10. Använder av oss de kollektiva anfallsvapnen väggspel och överlapp/underlapp överallt på plan.
 11. Vi använder oss av de kollektiva anfallsmetoderna såsom uppflyttning i anfallsspel – dvs. att vi håller laget kort och flyttar upp backlinjen. Givetvis använder vi oss spelvändningar som metod för att uppnå motsatsspelsprincipen.
 12. Skapa en-mot-en situationer i sista tredjedelen.
 13. Innan bollhållaren får bollen skall han tänka på följande (framförallt i genombrottsfasen): Se sig omkring, vara i ständig rörelse, söka fria ytor, ge vinklar till bollhållare, vara på blind sida för försvararen, analysera och bestämma den bästa lösningen.
 14. När vår spelare har bollen (framförallt i genombrottsfasen): Alltid täcka bollen, Välja rätt hastighet, ta beslut och leverera boll, veta var målet är och alltid sträva efter målet, "rätt antal touch” = så få touch som möjligt, spela på fot eller yta och veta var medspelaren vill ha den
 15. När bollhållaren har passat ifrån sig bollen: Ta ny position och skicka information till bollmottagaren.

Sundbybergsmodellen, vår läroplan för fotboll

Det du läser om fotboll här i bloggen kan du läsa mer om i boken Sundbybergsmodellen. Alla medlemmar, spelare och ledare i Sundbybergs IK Fotboll får den gratis. 
0 kommentarer. Skriv en kommenter

Multihallen död. Dags för Peter Schilling att leverera alternativ

Roberto, 24 jun 2019

Nu är det officiellt. Multihallen stoppas på grund av att den skulle bli mycket dyrare än beräknat. Varför blev det så? Det enda vi vet är att vi aldrig fick bidra till diskussionen om hur den skulle kunna bli billigare. 

I november 2015 tröttnade vi inom fotbollen på att känna oss utanför när det kom till att diskutera vilka anläggningsbehov som staden har. Vi höjde vår röst och nu har vi under flera år sett hur dialogen har blivit bättre med alla och viljan till lösningar ökat. Men det var aldrig Multihallen som var vårt mål, det var att kunna erbjuda alla våra medlemmar fotboll året runt. 

Nu står vi där igen. Allt riskerar att börja om från början. Nytillkomna politiker ska profilera sig och drar upp samma gamla varianter vi hört under 10-20 år. Under tiden ska idrotten vänta och titta på hur den politiska handlingsförlamningen och bristen på transparens kommer tillbaka igen. 

Men bra! Om det bara var att det blev dyrt kan vi snabbt kasta oss över en ny snabb lösning. Tjänstemännen har jobbat länge nu med att titta på lösningar och turnerat runt i Sverige och studerat alternativ. Det är bara att rada upp alternativen och fatta beslut. För nu är det bråttom. Vi behöver att något görs nu!  

Visa handlingskraft Peter Schilling, Stefan Bergström, Johan Storåkers, Axel Conradi, Catja, Kaloudis, Moises Ubeira, Gary Aelius, Anton Fendert och Marcus Jonsson! 

Fatta klubban och bestäm! Här får ni ett förslag som alla förstår är billigt och bra i jämförelse: Bygg ett konstgräs med fotbollstält på Sundbybergs IP. Det kan vara klart redan till vintern. Allt som behövs är bara politiker med äkta vilja att förbättra och som inte behöver en valkampanj mellan sina beslut.  

/Roberto


Tidigare inlägg i ämnet: 
Hej Jonas Nygren, kommunstyrelsens ordförande (nov 2015)
Möte med kommunen om vinterträning (nov 2015)
Ingen bra start kommunalråd Mikael T Eriksson (jan 2016)
Snart får idrotten och fotbollen i Sundbyberg svar om anläggningar (maj 2018)
Pressmeddelande: Unik idrottsanläggning byggs i Sundbyberg! (maj 2018)
Vem ska du rösta på? Vi har frågat partierna om nya fotbollshallen (aug 2018)
Du vann valet, det blir en ny fotbollshall (multisporthall) på IP! (sep 2018)
Nu byggs Multihallen och idrotten blir kvar på Sundbybergs IP (apr 2019)
Anonym kampanj mot Multihallen och idrotten i Sundbyberg (jun 2019)

5 kommentarer. Skriv en kommenter