Ordförande har ordet: Snart tar vi sats mot ett nytt fotbollsår

Morthen, 17 dec 2021


Så går ännu ett fotbollsår mot sitt slut. Även 2021 blev inte riktigt som vanligt då den fortfarande pågående pandemin har varit ständigt närvarande.

I stort har dock sektionen kunnat arbeta på med att leverera den bästa tänkbara fotbollsupplevelsen för våra yngsta träningsgrupper upp till och med representationsgängen. Sektionen har även kunnat behålla sina medlemmar i stor utsträckning och den mycket stora påfyllnaden med fotbollssugna tjejer och killar födda 2015 och 2016 är väldigt inspirerande att se.

Styrelsens arbete har rullat på enligt plan under året med fokus på den stundande diplomeringen som tyvärr dragit ut på tiden pga det rådande läget. Bland annat har en del utbildningar inte kunnat genomföras vilket är ett av kraven för att vi ska kunna bli diplomerade. Siktet är dock fast inställt på att ta detta i mål under 2022.

Nästa år kommer vi rikta ljuset mot våra engagerade ledare och vi kommer att på olika vis erbjuda en rad utbildningar och informationsmöten för att stärka kompetensen ytterligare. Inte minst ledare för de allra yngsta gängen kommer vi i styrelsen satsa på. Detta då det är viktigt att man som ny ledare tidigt i ”karriären” ska kunna få de verktyg som man behöver, inte bara när det gäller fotbollskunskaper utan även i rollen som ledare, förebild och bärare av vår Sundbybergsmodell.

Personligen så har jag under hösten haft förmånen att träffa alla träningsgrupper födda 2014 och 2015 för att kunna se och höra hur upplevelsen är från ledarhåll. Jag säger stort tack för att jag fick med mig många bra idéer från er som vi kommer att jobba med under 2022 och tack till alla sköna små lirare som jag fick se in action.

Även årets säsongsavslutning i Löthallen var en väldigt positiv upplevelse med en enorm uppslutning, välfyllda läktare, sprängfyllt schema, härliga matcher och glada spelare som jag fick hänga medaljer runt halsen på.

Snart tar vi sats mot ett nytt fotbollsår med förhoppning om att vi åter ska kunna träna, spela och träffas under mer normala omständigheter. Men först, lite välbehövlig ledighet för både ledare och spelare.

Vill avslutningsvis rikta ett mycket stort tack till alla våra ledare som gör ett fantastiskt jobb för sektionen år efter år.

God Jul och Gott Nytt år!


Morthen Holmberg
Ordförande
Sundbybergs IK Fotboll 

 

0 kommentarer. Skriv en kommenter

Goda råd till Peter Schilling (S) - här kan du visa handlingskraft

Från kansliet, 12 maj 2021


För fotbollen i Sundbyberg fortsätter läget med ytor och träningstider vara kritiskt. Vi blir tvungna att tacka nej till flera spelare och våra träningsgrupper trycks in på en 1/8 av fotbollsplanerna för att alla ska få plats. Under tiden står flertalet grus- och gräsytor i kommunen tomma och oanvända sedan flera år tillbaka. 

Basebollarenans gräsyta, Tornparkens grusplan, Skogsbackens grusplan, Duvmossens gräsyta, Duvkullavägens grusplan och Skvadronsbackens grusplan är några exempel på ytor som står tomma. Alla dessa ytor vore fullt möjliga att träna fotboll på och skulle, förutom att förbättra fotbollsmöjligheterna enormt, också fylla hela kommunen med både spontant och organiserat idrottande barn. Kommande 5-6 åren, i väntan på en större idrottsanläggning, skulle dessa mindre ytor förbättra fotbollsförutsättningarna med fler tider för lagen och större planytor per grupp.
Dessa alternativa, men fullgoda, lösningar skulle förbättra och underlätta för fotbollen i Sundbyberg. Lägg konstgräs på några mindre gräs/grusytor för fotboll, ytor som står redo och som skulle ta ca 3-6 månader att färdigställa (jämfört med 5-6 år fr.o.m idag för ett större projekt).
Peter Schilling (S), Johan Storåkers (L), nu har ni chansen att visa handlingskraft och leverera fler träningsmöjligheter för fotbollen i Sundbyberg.

Kansliet
Sundbybergs IK Fotboll

0 kommentarer. Skriv en kommenter

Ordförande har ordet: Tack alla engagerade ledare och föräldrar

Morthen, 7 maj 2021


Då har vi kommit in en bit på det nya året. Inomhussäsongen har vi nu lagt bakom oss och äntligen är det dags för de lite grönare planerna igen. Det rådande läget har under vintern satt sina spår i verksamheten på lite olika sätt. Vi fick bl.a. genomföra vårt första helt digitala årsmöte i sektionen. Tekniken fungerade utmärkt och deltagandet var minst sagt stort med fler än 50 personer på plats.

Som jag skrev i mitt förra inlägg så kommer vi i styrelsen att lägga fokus på att bli klara med allt arbete som krävs för att kunna bli en Diplomerad Förening under året. Detta kommer självklart att uppmärksammas när vi kommer så långt. Stort tack till alla som bidragit till arbetet och svarade på enkäten för Diplomerad Förening, resultaten har gjort det möjligt för oss i styrelsen att fortsätta förbättra de områden som ni betonat behöver störst lyft. 

Konsulenterna har som alltid bråda dagar och det känns fortsatt bra med en stark bemanning under våren med 3,5 personer på plats. Jag vill verkligen lyfta fram de instruktionsfilmer som börjat produceras på våran YouTube-kanal >>. Ett enormt bra stöd för både nya och mer rutinerade tränare som förhoppningsvis ska ge inspiration och vägledning. 

Det ekonomiska läget i sektionen är fortsatt stabilt och vi har ett bra utgångsläge för att kunna stärka upp verksamheten på olika sätt under året som kommer. Skulle pandemin bli än mer utdragen under året så kommer det inte innebära några ytterligare belastningar på våra finanser. 

Jag vill avslutningsvis passa på att tacka alla ledare och föräldrar som fortsatt leverera roliga träningar och hållit uppe spelarnas entusiasm trots att vi inte fått spela matcher på flera månader nu. Äntligen drar Sanktan igång och jag poängterar vikten av att alla hjälps åt att följa StFF:s restriktioner så att barnen får fortsätta spela matcher hela året. 

På det så har många träningsgrupper, nu när utomhussäsongen dragit igång, också fått ett stort ansvar att välkomna en mängd nya spelare till klubben. För det första är det otroligt kul att så många nya spelare vill spela i Sundbybergs IK, men framför allt så måste jag verkligen lyfta de ansträngningar som så många av er gjort för att välkomna alla nya spelare, en eloge till er.

Slutligen hoppas jag på att under året kunna besöka både matcher och träningar. Att på nära håll kunna ta del av verksamheten och få ny input och idéer är centralt för att vi i styrelsen kan fortsätta utveckla fotbollssektionen i nära dialog med alla spelare och ledare. 


Morthen Holmberg
Ordförande
Sundbybergs IK Fotboll

0 kommentarer. Skriv en kommenter

Drygt ett år till omval - nu dyker "detaljplanerna" upp igen

Från kansliet, 23 apr 2021


Nedan sammanfattar vi på kansliet vad som hänt (eller snarare inte hänt) gällande anläggningar och vinterträningsmöjligheter senaste 4-5 månaderna. 

18 december 2020 Padelbanor i Ör bekräftade

Nedan sammanfattar vi delar av en artikel från tidningen Mitt i Sundbyberg. I artikeln skakar Mikael Eljenmyr (Idrottschef i Sundbyberg) hand med Jan Pelli från Sundbybergs Tennisklubb och bekräftar projektet med nya padelhallar på den “fria” ytan mellan rackethallen och Örvallens 7 mot 7-fotbollsplan. Projektet kommer, om inget oförutsägbart händer, kosta ca 4,1 miljoner kronor och Sundbybergs Stad går in med 1,55 miljoner av dessa.
I artikeln säger man: “Staden utreder just nu hur Örvallen kan utvecklas – en ishall och värmeslingor under en fotbollsplan är inriktningen. Men en färdig detaljplan lär dröja flera år och avtalet för banorna som nu skrivs är på i tio år.”


25 januari 2021 Återkoppling från Mikael Eljenmyr på utredningen av vinterträningsmöjligheter för 2021

I ett tidigare blogginlägg i höstas delade vi med oss av vad politiken i Sundbyberg beslutat:
“//...Den politiska ledningen i Sundbyberg har i och med detta gett kultur- och fritidsförvaltningen följande uppdrag: Utred förutsättningarna för fotbollsverksamhet året runt genom att ta fram grundläggande fakta och värdera plus och minus med följande alternativa inriktningar…//”

Inför vintern 2020/21 skulle en lista med möjliga åtgärder presenteras för att lösa vinterträning för fotbollen. Därefter skulle även ett par förslag för vintern 2021/22 utvärderas. Idrottschef Mikael Eljenmyr återkopplade följande:

  • Ballongtält för en 7v7 plan är inte möjligt
  • Ballongtält för en 11v11 plan är inte möjligt
  • Hyra träningstider i annan kommunen är inte möjligt
  • Uppvärmt konstgräs är på agendan men plats är ej bestämt och detta behöver fortfarande planeras


9 mars 2021 Uppdatering från Johan Storåkers (L) angående planering av fotbollsanläggningar 

Efter vidare samtal angående anläggning- och vinterträningsfrågan har Johan Storåkers från Liberalerna nu återkopplat till fotbollen i Sundbyberg med senaste nytt. 

//...Vi planerar under de närmaste åren att anlägga minst en fullstor 11 till 11-plan med värmeslingor under konstgräs för att möjliggöra spel även när det är kallt utomhus. Den plats vi planerar för är i första hand på Örvallen. Ett ärende för att påbörja detaljplanearbetet är planerat för behandling under april månad i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Sundbybergs stad. I dagsläget är det svårt att redogöra för den konkreta tidsplanen för projektet med vår första konstgräsplan med värmeslingor under, men jag besöker mer än gärna er efter sommaren tillsammans med stadens idrottschef Mikael Eljenmyr...// 

Fotbollen i Sundbyberg avvaktar och inväntar ännu en “detaljplanering”. Värt att nämna är att värmeslingor under en fotbollsplan i Sundbyberg redan undersökts förut men fick avslag eftersom att kostnaderna för att hålla den varm ligger på många hundra tusen kronor i månaden. För att hålla nere kostnader krävs att man använder spillvärme från inomhushallar i närheten. På Sundbybergs IP räckte inte spillvärmen från Löthallen, Simhallen och Ishallen till för att hålla en fullstor konstgräsplan varm. Vi väntar med spänning på hur de planerar att värma upp Örvallen.  


24 april 2021 Valrörelsen sätter igång och nu dyker "detaljplanerna" upp igen

Idag ser vi Johan Storåkers (L) i tidningen Mitti Sundbyberg. Artikeln med rubriken "Här vill kommunen bygga en idrottshall" informerar oss att kommunstyrelsen har godkänt påbörjandet av detaljplanering för två isrinkar och curlingbanor. Utanför hallen ska även fotbollsplaner byggas med värmeslingor under. Här får ni dem för oss viktigaste citaten från artikeln:

"//...Exakt var anläggningen skulle hamna på Örvallen, eller hur alla nuvarande delar av vallen påverkas, är för tidigt att säga enligt Johan Storåkers...//". 

"//...När den nya idrottsanläggningen kan invigas är också för tidigt att säga, men kommunalrådet betonar vikten av att komma igång med detaljplanearbetet så fort som möjligt...//". 


Det har som vanligt inte lovats eller beslutats någonting, man använder ord som "kan bli" och "kanske". Några färdiga planer har inte påbörjats och både plats, produktion, tid och metod är fortfarande inte bestämt. 

Varför ens publicera en artikel? Dags att påminna sig om händelserna som föregick valet 2018. För 5 år sedan, 2016, gjordes detaljplaner för att bygga en Multihall som hade skjutit idrottsrörelsen i Sundbyberg in i 21:a århundradet på riktigt. Allting var spikat och klart men efter valet så förstod man att kostnaderna var för höga och det hela rann ut i sanden. Därefter har inte en enda förbättring av värde skett för att tillgodose kommunens största vinteridrott med möjligheter att träna även när det är kallt ute. Det som räddat fotbollen och mildrat behovet av vinterträningsmöjligheter är några förhållandevis milda vintrar. 

Nu är det 1,5 år till nästa val och därmed 1,5 år kvar av förhoppningar om att "detaljplanearbetet" ska resultera i något mer än löften inför valet.


Kansliet
Sundbybergs IK Fotboll


Tidigare inlägg i ämnet: 
Hej Jonas Nygren, kommunstyrelsens ordförande (nov 2015)
Möte med kommunen om vinterträning (nov 2015)
Ingen bra start kommunalråd Mikael T Eriksson (jan 2016)
Snart får idrotten och fotbollen i Sundbyberg svar om anläggningar (maj 2018)
Pressmeddelande: Unik idrottsanläggning byggs i Sundbyberg! (maj 2018)
Vem ska du rösta på? Vi har frågat partierna om nya fotbollshallen (aug 2018)
Du vann valet, det blir en ny fotbollshall (multisporthall) på IP! (sep 2018)
Nu byggs Multihallen och idrotten blir kvar på Sundbybergs IP (apr 2019)
Anonym kampanj mot Multihallen och idrotten i Sundbyberg (jun 2019)
Multihallen död. Dags för Peter Schilling att leverera alternativ (jun 2019)
Sundbybergs kommun klarar inte vad andra kommuner klarar (jun 2020)
Såhär vill kommunen lösa fotbollens vinterträning 2020/21 (aug 2020)

3 kommentarer. Skriv en kommenter

Ordförande har ordet: 2020 var ett minst sagt annorlunda år

Morthen, 2 feb 2021


Det var ett år som ställde oss inför helt nya utmaningar både i samhället, i hemmet och inte minst inom idrotten. Läktarna gapade tomma, matcher ställdes in och flera serier spelades bara till hälften. Många föreningar har kämpat hårt för att ens kunna överleva när intäkterna har rasat. Mitt i allt detta så klev jag in som ny ordförande för fotbollssektionen i mars, efter att Fredrik Karlsson valde att kliva åt sidan. Fredrik har dock fortsatt som styrelsemedlem även under året som varit.

Styrelsen har under året varit ovanligt välbesatt vilket har inneburit att vi har kunnat ta en riktning som är mer operativ och stödjande till konsulenterna. En inriktning som kommer att fortsätta under 2021, förhoppningsvis fler möjligheter att ses i verkligheten och inte bara digitalt.

För vår sektion så har året trots allt, givet förutsättningarna, landat in över förväntan. Bland annat har vi stärkt upp vårt kansli med ytterligare kapacitet från 2 konsulenter när året började till i dag 3,5. En förbättring som innebär att vi kan vara än mer närvarande, delaktiga och stöttande i de utmaningar som våra träningsgrupper har. Det innebär också att vi har kunnat stärka vår kommunikation, byggt vidare på Sundbybergsmodellen, hittat nya sponsorer och mycket mer.

Fotbollsskolan slog under året nytt deltagarrekord. 480 deltagare och ledare kunde under coronaanpassade former genomföra en fantastisk vecka 33 med bästa tänkbara väder, fotbollsglädje och gemenskap på Sundbybergs IP, Golfängarna och Örvallen.

Sedan måste även nämnas att vår sektion kommer att landa på ett ekonomiskt plusresultat. En verklig bedrift med tanke på hur förutsättningarna har varit och att en del kostnader har tillkommit under året på grund av rådande läget i samhället. Men detta är ett utmärkt exempel på hur välordnad och väl fungerade vår sektion verkligen är på så många olika plan.

Som ett led i detta kvalitetsarbete har vi därför även startat en process som innebär att vi ska arbeta för att bli en diplomerad förening under 2021. Resan startade med en enkät som gick ut till spelare, ledare och föräldrar under hösten. Resultatet är en värdefull indikator på vad styrelsen och konsulenterna ska fokusera på under året men även en förutsättning för att vi ska kunna ta steget vidare mot att bli en av de första klubbarna i landet som kan titulera sig diplomerad förening. Ännu en tydlig stämpel på att Sundbybergs IK Fotboll är i framkant.

Slutligen hoppas jag få chansen att se några härliga matcher live under året, inte minst nere på Golfängarna där jag för snart 20 år sedan gjorde min första egna bekantskap med klubben, som skulle hamna i mitt hjärta.


Morthen Holmberg
Ordförande

Sundbybergs IK Fotboll

0 kommentarer. Skriv en kommenter