Ordförande har ordet: 2020 var ett minst sagt annorlunda år

Morthen, 2 feb 2021


Det var ett år som ställde oss inför helt nya utmaningar både i samhället, i hemmet och inte minst inom idrotten. Läktarna gapade tomma, matcher ställdes in och flera serier spelades bara till hälften. Många föreningar har kämpat hårt för att ens kunna överleva när intäkterna har rasat. Mitt i allt detta så klev jag in som ny ordförande för fotbollssektionen i mars, efter att Fredrik Karlsson valde att kliva åt sidan. Fredrik har dock fortsatt som styrelsemedlem även under året som varit.

Styrelsen har under året varit ovanligt välbesatt vilket har inneburit att vi har kunnat ta en riktning som är mer operativ och stödjande till konsulenterna. En inriktning som kommer att fortsätta under 2021, förhoppningsvis fler möjligheter att ses i verkligheten och inte bara digitalt.

För vår sektion så har året trots allt, givet förutsättningarna, landat in över förväntan. Bland annat har vi stärkt upp vårt kansli med ytterligare kapacitet från 2 konsulenter när året började till i dag 3,5. En förbättring som innebär att vi kan vara än mer närvarande, delaktiga och stöttande i de utmaningar som våra träningsgrupper har. Det innebär också att vi har kunnat stärka vår kommunikation, byggt vidare på Sundbybergsmodellen, hittat nya sponsorer och mycket mer.

Fotbollsskolan slog under året nytt deltagarrekord. 480 deltagare och ledare kunde under coronaanpassade former genomföra en fantastisk vecka 33 med bästa tänkbara väder, fotbollsglädje och gemenskap på Sundbybergs IP, Golfängarna och Örvallen.

Sedan måste även nämnas att vår sektion kommer att landa på ett ekonomiskt plusresultat. En verklig bedrift med tanke på hur förutsättningarna har varit och att en del kostnader har tillkommit under året på grund av rådande läget i samhället. Men detta är ett utmärkt exempel på hur välordnad och väl fungerade vår sektion verkligen är på så många olika plan.

Som ett led i detta kvalitetsarbete har vi därför även startat en process som innebär att vi ska arbeta för att bli en diplomerad förening under 2021. Resan startade med en enkät som gick ut till spelare, ledare och föräldrar under hösten. Resultatet är en värdefull indikator på vad styrelsen och konsulenterna ska fokusera på under året men även en förutsättning för att vi ska kunna ta steget vidare mot att bli en av de första klubbarna i landet som kan titulera sig diplomerad förening. Ännu en tydlig stämpel på att Sundbybergs IK Fotboll är i framkant.

Slutligen hoppas jag få chansen att se några härliga matcher live under året, inte minst nere på Golfängarna där jag för snart 20 år sedan gjorde min första egna bekantskap med klubben, som skulle hamna i mitt hjärta.


Morthen Holmberg
Ordförande

Sundbybergs IK Fotboll