Planstatus vinter

Vi får information från Sundbybergs stad gällande planstatus senast 16:00 om det blir väderomslag.

Torsdag 20 jan 15:30

Sundbybergs IP - Snöröjd
Örvallen 11v11 - Snöröjd
Örvallen 7v7 - Snöröjd

OBS! Alla planer är hårda och hala med isfläckar. Relativt hög skaderisk. Träning på egen risk.

Viktig info/tänk på att

  • Snöröjning genomförs aldrig under pågående snöfall.
  • Att snöröja en fotbollsplan tar flera timmar.
  • Absolut träningsförbud råder om planen är snötäckt.
  • Tränar ni på en snötäckt plan packas snön ihop och sedan riskerar planen att bli ospelbar för resten av vintern om den packade snön fryser.
  • Är det noll- eller minusgrader, räkna med att planen är hård/halkig trots att den snöröjts.
  • Se till att hålla tiderna så att nästa lag får tillgång till sin träningstid som uttalat.
  • Viktigt att målburarna puttas utanför sidlinjerna efter avslutad träning så att vaktmästarna kan snöröja.
  • Det är helt rimligt att ställa in en uteträning om temperaturen går ner mot -5 grader.