Sundbybergs IK Fotboll – Där du får vara med

Fotbollssektionen i Sundbybergs IK grundades 1904 och har idag över 1200 spelare och 250 ledare i fler än 50 träningsgrupper. Föreningen engagerar flickor och pojkar, barn, ungdomar, vuxna, pensionärer och hela familjer, människor med många olika ursprung och livssituationer.

Sundbybergs IK Fotboll är Sundbybergs stads största idrottsrörelse och vill vara en inkluderande förebildsorganisation på nationell nivå genom att kombinera en transparent organisation med sunda värderingar, fotbollskvalitet och socialt ansvar.

Sundbybergs IK Fotboll var med och grundade Svenska Fotbollsförbundet. Damlaget spelade i Damallsvenskan år 2000 och Herrlaget spelade 26 säsonger i näst högsta serien mellan 1924-1969. Idag spelar de båda i division 4.

Fotbollssektionen ingår som en av 10 sektioner i Sundbybergs IK, som i sin tur har ca 4000 medlemmar.

Verksamhetsidé

Vi är övertygade om att grunden för bästa möjliga utveckling av en ung fotbollsspelare går genom en kombination av sunda värderingar och träning av hög kvalitet.

Sunda värderingar
Sunda värderingar betyder att det inte spelar någon roll om drömmen är att bli fotbollsproffs eller bara att ha kul för stunden. Att utveckling och framsteg tolkas utifrån varje spelares unika förutsättningar och mål, inte utifrån en serietabell eller kortsiktiga krav på matchresultat.

Fotbollskvalitet
Fotbollskvalitet betyder att vi tränar med genomtänkta träningsmetoder och ställer rimliga krav på spelare och ledare. Att vi utgår från pedagogisk metodik, forskning och Svenska Fotbollsförbundets riktlinjer. Vi kallar vår läroplan för just Sundbybergsmodellen, där varje åldersgrupp har övergripande riktlinjer och mål och varje spelare har sina egna. Sundbybergsmodellen har kommit att bli en förebild för andra fotbollsklubbars arbete.

Socialt ansvar
Sundbybergs IK Fotboll tar också ett stort socialt ansvar i sin hemkommun och arrangerar årligen många återkommande fotbollsaktiviteter i samverkan med Sundbybergs stad. Både för klubbens medlemmar och för dem som ännu inte är med.

Här är vi idag

Sedan 2011 har vi i Sundbybergs IK Fotbolls ledning jobbat för att kunna lägga mer resurser på själva fotbollen. Vi ville sätta fotbollsutbildningen i centrum och ägna oss åt vår passion och det vi är till för: Fotboll i teori och praktik.

Vi har därför jobbat hårt under flera år med att anpassa och effektivisera vår organisation, förbättra administrativa rutiner, organisera fotbollskonsulenternas planering, förbättra vår kommunikation, skapat årsplaner, månadsplaner, veckoplaner och låtit alla våra medlemmar vara med och sätta hela fotbollssektionens prioriteringar. Allt för att ge utrymme åt en organisation som ska kunna lägga så mycket resurser som möjligt på fotbollen.

Resultatet är att vi idag har en organisatorisk ordning och effektivitet som gör att många även utanför Sundbyberg ser oss som en förebildsförening. Senaste åren har vi tagit emot flera studiebesök, både från fotbollsförbund i övriga Sverige och från utlandet. Den färdiga Sundbybergsmodellen är för oss den sista pusselbiten i den här fasen.

overblickskartamindreBilden kommer ifrån broschyren "Snabbintroduktion till Sundbybergs IK Fotboll, en av Sveriges bästa barn- och ungdomsföreningar för fotboll" (2017). Alla som kommer i kontakt med Sundbybergs IK Fotboll ska få den tillsammans med en introduktion.

Vår vision

"Sundbybergs IK Fotboll ska vara det bästa alternativet till både bredd och elit"

Generellt sett finns idag två sätt att bedriva fotbollsutbildning.

Å ena sidan finns det vi kan kalla den ”elitsatsande” föreningen, som oftast har större resurser, fler betalda tränare, tidiga uppdelningar mellan första- och andralag, tuff matchning och som ställer höga krav på spelarnas deltagande och uppoffrande från tidig ålder. I utbyte får spelaren (i representationslaget) oftast en välorganiserad regelbunden träning enligt en mer eller mindre genomtänkt övergripande idé.

Å andra sidan finns den utpräglade breddverksamheten, där föräldrar tränar lagen hela vägen upp till A- eller juniorlag. Varje träningsgrupp har mer eller mindre sitt eget tänk utifrån den förälder som tränar laget. Spelarna spelar tillsammans så länge de vill och normalt sett finns inte lika stora hinder att hinna med även andra sporter. Det finns oftast plats för olika nivåer i samma lag.

Med Sundbybergsmodellen vill vi visa en alternativ väg som hjälper alla nivåer av tränare att fostra kompetenta och smarta spelare. Vägen går via en kombination av breddlagets inkluderande värderingar, plats för olika nivåer, samtidigt som vi vill ha träning av god kvalitet i en sammanhållen modell för träning och match.

Läs om vår värdegrund >>