Sundbybergsmodellen är vår helt unika läroplan för fotboll

Sundbybergsmodellen skapades i sin första version 2008 och har kommit att stå som förebild för flera andra klubbars arbete med att skapa en sammanhållen modell för fotbollsträning. Med nya Sundbybergsmodellen har Sundbybergs IK Fotbolls modell fått ytterligare spridning i Sverige, men även utanför landets gränser.

Nya Sundbybergsmodellen

Den nya Sundbybergsmodellen är ett resultat av ett omfattande arbete som har givits ut i bokform. Boken finns att köpa för vem som helst i bokhandeln, eftersom vi vill ge alla med intresse för fotbollsträning möjlighet att läsa den. Medlemmar i Sundbybergs IK Fotboll får såklart ett alldeles eget exemplar utan kostnad. 

Den nya Sundbybergsmodellen innehåller en komplett handbok för dig som vill träna ett lag hela vägen från knatte till senior. Boken utgår ifrån den tränarvardag som de flesta av oss har och anpassar det pedagogiska upplägget till den. Du får en sammanhållen modell för träning och match, år för år, för spelare som är 6-18 år.

Sundbybergsmodellen är en integrerad modell för fotbollsträning, vilket betyder att den visar hur du får med alla aspekter av vad spelaren behöver träna på i samma modell.

Läs Sundbybergsmodellens inledning och innehåll >>

Om du inte är medlem och vill beställa

Sundbybergsmodellen finns ute i bokhandeln och går att beställa på Bokus (länk nedan) eller på bokens egen sida (länk nedan).

Sundbybergsmodellen på Bokus >>
Sundbybergsmodellens egna hemsida >>