Valberedning

Valberedningen utses på årsmötet och har som uppgift under året att arbeta fram ett förslag på styrelsesammansättning till medlemmarna inför nästkommande årsmöte.

Har du en lämplig kandidat att föreslå till styrelsen, skicka in ditt förslag till valberedningen på robert.guenther@hotmail.com med mer information.


Valberedningens medlemmar

  • Päivikki Timonen
  • Robert Guenter, sammankallande