Valberedning

Valberedningen utses på årsmötet och har som uppgift under året att arbeta fram ett förslag på styrelsesammansättning till medlemmarna inför nästkommande årsmöte.

Har du en lämplig kandidat till att styrelsen, lämna ditt förslag till valberedningen genom att skicka ett mail till rouzbeh.najafi@gmail.com


Valberedningens medlemmar

Rouzbeh Najafi, sammankallande
Maria Spanos