Goda råd till Peter Schilling (S) - här kan du visa handlingskraft

Från kansliet, 12 maj 2021


För fotbollen i Sundbyberg fortsätter läget med ytor och träningstider vara kritiskt. Vi blir tvungna att tacka nej till flera spelare och våra träningsgrupper trycks in på en 1/8 av fotbollsplanerna för att alla ska få plats. Under tiden står flertalet grus- och gräsytor i kommunen tomma och oanvända sedan flera år tillbaka. 

Basebollarenans gräsyta, Tornparkens grusplan, Skogsbackens grusplan, Duvmossens gräsyta, Duvkullavägens grusplan och Skvadronsbackens grusplan är några exempel på ytor som står tomma. Alla dessa ytor vore fullt möjliga att träna fotboll på och skulle, förutom att förbättra fotbollsmöjligheterna enormt, också fylla hela kommunen med både spontant och organiserat idrottande barn. Kommande 5-6 åren, i väntan på en större idrottsanläggning, skulle dessa mindre ytor förbättra fotbollsförutsättningarna med fler tider för lagen och större planytor per grupp.
Dessa alternativa, men fullgoda, lösningar skulle förbättra och underlätta för fotbollen i Sundbyberg. Lägg konstgräs på några mindre gräs/grusytor för fotboll, ytor som står redo och som skulle ta ca 3-6 månader att färdigställa (jämfört med 5-6 år fr.o.m idag för ett större projekt).
Peter Schilling (S), Johan Storåkers (L), nu har ni chansen att visa handlingskraft och leverera fler träningsmöjligheter för fotbollen i Sundbyberg.

Kansliet
Sundbybergs IK Fotboll