Vad innebär att leda ett lärande?

Kansliet, 28 okt 2011

Sören Kirkegaard, dansk teolog och filosof, har enligt min mening i nedan citat beskrivit det klockrent hur en lärandeprocess bör starta.

"Om jag vill lyckas föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv, när hon tror att hon kan hjälpa andra.

För att hjälpa någon måste jag i och för sig förstå mer än vad hon gör, men först och främst förstå det hon förstår. Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan och vet mera.

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så beror det på att jag är fåfäng och högmodig. Och egentligen vill bli beundrad av den andra i stället för att hjälpa henne.

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja tjäna”

Jag tycker just att leda lärande innebär att stötta en person, spelare, elev etc mot ett mål. Men... för att kunna sätta målet och kunna veta var man som ledare ska påbörja processen måste man i mitt tycke ta reda på var personen befinner sig och vad han/hon kan.