Det går bara att ha en värdegrund och en läroplan. Här är vår.

Roberto, 21 apr 2017

Sundbybergs IK Fotboll består av ca 1400 individer som samarbetar för att ge över 1150 spelare tillgång till fotboll av kvalitet i en sund, inkluderande miljö. Vi aktiverar personer med helt olika ekonomisk situation, pojkar och flickor, små barn och vuxna, människor av olika ursprung och från olika familjetyper. 

Vår värdegrund och vår läroplan (Sundbybergsmodellen) sätter ramar för hur och vad vi gör i Sundbybergs IK Fotboll. Den är vår gemensamma överenskommelse, där vi som vill vara med får förståelse för vart gränserna går och vilka möjligheter som finns i vår sektion.

overblickskartamindre

Bilden kommer ifrån broschyren "Snabbintroduktion till Sundbybergs IK Fotboll, en av Sveriges bästa barn- och ungdomsföreningar för fotboll" (2017). Alla som kommer i kontakt med Sundbybergs IK Fotboll ska få den tillsammans med en introduktion.

Att vara med i Sundbybergs IK Fotboll är att dela vår värdegrund och att jobba med Sundbybergsmodellen.

Utan värdegrunden skulle alla våra aktiviteter bara vara ett slumpmässigt resultat av många enskilda individers personliga beslut och intressen för stunden. Vi skulle aldrig kunna prata om "Sundbybergs IK Fotboll" och veta vad det står för. Än mindre kunna presentera oss för nya medlemmar, sponsorer, kommunen eller någon annan extern person. Vi skulle inte kunna planera, utvecklas eller lösa problem. Vi skulle inte heller kunna hjälpa dig i situationer när du känner att något är fel i vår verksamhet. 

Läs Sundbybergs IK Fotbolls värdegrund i sin helhet (inleds med samma text som här) >>

0 kommentarer. Skriv en kommenter

Vem är den viktigaste personen i Sundbybergs IK Fotboll?

Roberto, 1 apr 2017

Jag har nu varit aktiv i Sundbybergs IK Fotbolls styrelse i över 7 år. Innan dess har jag också varit aktiv i flera andra föreningar, i olika roller. Även i föreningar som inte håller på med fotboll eller idrott. I varje förening har det funnits många personer som på sin fritid får föreningen att fungera. Längs vägen är det alltid viktigt att återkommande påminna sig om vem och vad som är viktigast i föreningen. Eftersom vi just haft årsmöte tänkte jag att det nu är ett bra tillfället för att vi påminner oss om det.

Vi gör det här för våra unga spelare!

Sundbybergs IK Fotboll vill vara den bästa tänkbara föreningen för barn och ungdomar som vill spela fotboll. Vi vill ge våra unga spelare bästa tänkbara kombination av fotboll av kvalitet i en sund miljö, där alla de vuxna som med ideellt arbete gör det här möjligt alltid har barnens bästa för ögonen. Den viktigaste personen i Sundbybergs IK Fotboll är alla våra unga spelare

Våra 200 ledare är alla superhjältar

Vi är idag ca 200 ideella ledare som varje vecka jobbar för att våra barn- och ungdomsspelare ska få en bra fotbollsaktivitet. Våra ledare är dem som kliver fram och tar det extra ansvaret för att vår läroplan Sundbybergsmodellen och vår värdegrund ska prägla alla barnens aktiviteter. Utan våra ledares insatser skulle vi inte kunna ge våra viktigaste medlemmar den kvalitet som vi vill ge dem. Vi som är ledare är också mycket viktiga, även om det alltid är för spelarna vi gör det vi gör. När vi ibland ställs inför situationer där vi tvingas välja mellan våra egna och barnens intressen väljer vi alltid barnens. För det krävs ibland styrka och mod!

Vi är alla delar av något stort

Ingen som är aktiv i Sundbybergs IK Fotboll kan eller ska behöva se sig själv som något vid sidan av det som andra aktiva i samma förening gör. Det vi gör på var sitt håll, och ibland på samma tid och plats, sitter ihop. Vi tillhör samma förening och har samma mål. Vi jobbar inom samma värdegrund och med samma läroplan. Vi har samma kansliresurser och samma moderklubb. Vi sitter ihop med varandra, men också med allt runtomkring oss. Vi får bidrag från samma kommun och har samma sponsorer. Vi tillhör samma fotbollsförbund. 

När vi ger våra barn och ungdomar bästa tänkbara fotbollsaktivitet så syns det vi gör överallt och präglar en hel kommun. Nu är snart säsongen igång och vi kommer åter igen att fylla alla planer i vår kommun och visa upp den kvalitet vi tillsammans står för och kan erbjuda! 

Vi ses på fotbollsplanerna!  

Läs Sundbybergs IK Fotbolls värdegrund i sin helhet >>

#föräldrahets

0 kommentarer. Skriv en kommenter