Det går bara att ha en värdegrund och en läroplan. Här är vår.

Roberto, 21 apr 2017

Sundbybergs IK Fotboll består av ca 1400 individer som samarbetar för att ge över 1150 spelare tillgång till fotboll av kvalitet i en sund, inkluderande miljö. Vi aktiverar personer med helt olika ekonomisk situation, pojkar och flickor, små barn och vuxna, människor av olika ursprung och från olika familjetyper. 

Vår värdegrund och vår läroplan (Sundbybergsmodellen) sätter ramar för hur och vad vi gör i Sundbybergs IK Fotboll. Den är vår gemensamma överenskommelse, där vi som vill vara med får förståelse för vart gränserna går och vilka möjligheter som finns i vår sektion.

overblickskartamindre

Bilden kommer ifrån broschyren "Snabbintroduktion till Sundbybergs IK Fotboll, en av Sveriges bästa barn- och ungdomsföreningar för fotboll" (2017). Alla som kommer i kontakt med Sundbybergs IK Fotboll ska få den tillsammans med en introduktion.

Att vara med i Sundbybergs IK Fotboll är att dela vår värdegrund och att jobba med Sundbybergsmodellen.

Utan värdegrunden skulle alla våra aktiviteter bara vara ett slumpmässigt resultat av många enskilda individers personliga beslut och intressen för stunden. Vi skulle aldrig kunna prata om "Sundbybergs IK Fotboll" och veta vad det står för. Än mindre kunna presentera oss för nya medlemmar, sponsorer, kommunen eller någon annan extern person. Vi skulle inte kunna planera, utvecklas eller lösa problem. Vi skulle inte heller kunna hjälpa dig i situationer när du känner att något är fel i vår verksamhet. 

Läs Sundbybergs IK Fotbolls värdegrund i sin helhet (inleds med samma text som här) >>