Instruktionsmetoden i teknik - vad är baksidan?

Kansliet, 26 mar 2014

I samband med att rådande tränarutbildning lanserades (2007) var instruktionsmetoden i teknik en av de stora nyheterna. Min uppfattning är att instruktionsmetoden infördes för att våra tränare skulle bli skickliga instruktörer samt att spelare i Sverige skulle få bättre teknik. Instruktionsmetoden i teknik lyder följande: Visa - Förklara - Visa. I praktiken innebär det att tränaren visar ett tekniskt moment - exempelvis bredsida för att därefter redogöra för instruktionspunkter kring hur det tekniska momentet utförs. Därefter påbörjas själva övningen. Som rubriken möjligtvis antyder anser jag att det finns negativa konsekvenser med dels att instruktionsmetoden i teknik används dels att ett så tydligt fokus på att så gott som alla ska använda sig av metoden,och konsekvenserna är följande:

  • Ett överdrivet detaljfokus
  • Isolerade övningar
  • Otydligt sammanhang
  • Inte individuell instruktion utan generell. Med det menar jag att samtliga spelare får så gott som samma instruktioner till en början utan att det gjort en diagnos eller kartläggning över vart spelaren befinner sig där och då. Det rimliga hade varit att titta först och ge instruktion sen och med andra ord innebär det i princip att instruktionsmetoden för spelförståelse (Visa-pröva-förklara) borde enligt mig användas i samband med teknikträning.
  • Vi sänker graden av individuell särart i tekniken - alla spelare ser likadana ut
  • Spelare med sämre speluppfattning
  • Träning blir beteendeinriktad istället för kognitivt inriktad.

Summa sumarum så är jag rädd för att vi en dag vaknar upp och kommer på att de vi försökte undvika med den senaste tränarutbildningen (spelare som är experter på isolerad teknik men sämre på funktionell teknik) är precis det vi varit med och skapat.

Jag vill vara väldigt tydlig med att mitt kritiserande av instruktionsmetoden i teknik absolut inte innebär att vi inte ska träna teknik, tvärtom det ska verkligen tränas. Men teknikträning i sig är inte målet utan snarare just ett väldigt viktigt redskap för att behärska spelet fotboll, således är en balans mellan att träna teknik i spelsammanhang (typ smålagsspel) och uppnå antalet repititioner själva utmaningen.

Sundbybergsmodellen, vår läroplan för fotboll

Det du läser om här i bloggen kan du läsa mer om i boken Sundbybergsmodellen. Alla medlemmar, spelare och ledare i Sundbybergs IK Fotboll får den gratis. 
6 kommentarer. Skriv en kommenter