Instruktionsmetoden i teknik - vad är baksidan?

Kansliet, 26 mar 2014

I samband med att rådande tränarutbildning lanserades (2007) var instruktionsmetoden i teknik en av de stora nyheterna. Min uppfattning är att instruktionsmetoden infördes för att våra tränare skulle bli skickliga instruktörer samt att spelare i Sverige skulle få bättre teknik. Instruktionsmetoden i teknik lyder följande: Visa - Förklara - Visa. I praktiken innebär det att tränaren visar ett tekniskt moment - exempelvis bredsida för att därefter redogöra för instruktionspunkter kring hur det tekniska momentet utförs. Därefter påbörjas själva övningen. Som rubriken möjligtvis antyder anser jag att det finns negativa konsekvenser med dels att instruktionsmetoden i teknik används dels att ett så tydligt fokus på att så gott som alla ska använda sig av metoden,och konsekvenserna är följande:

  • Ett överdrivet detaljfokus
  • Isolerade övningar
  • Otydligt sammanhang
  • Inte individuell instruktion utan generell. Med det menar jag att samtliga spelare får så gott som samma instruktioner till en början utan att det gjort en diagnos eller kartläggning över vart spelaren befinner sig där och då. Det rimliga hade varit att titta först och ge instruktion sen och med andra ord innebär det i princip att instruktionsmetoden för spelförståelse (Visa-pröva-förklara) borde enligt mig användas i samband med teknikträning.
  • Vi sänker graden av individuell särart i tekniken - alla spelare ser likadana ut
  • Spelare med sämre speluppfattning
  • Träning blir beteendeinriktad istället för kognitivt inriktad.

Summa sumarum så är jag rädd för att vi en dag vaknar upp och kommer på att de vi försökte undvika med den senaste tränarutbildningen (spelare som är experter på isolerad teknik men sämre på funktionell teknik) är precis det vi varit med och skapat.

Jag vill vara väldigt tydlig med att mitt kritiserande av instruktionsmetoden i teknik absolut inte innebär att vi inte ska träna teknik, tvärtom det ska verkligen tränas. Men teknikträning i sig är inte målet utan snarare just ett väldigt viktigt redskap för att behärska spelet fotboll, således är en balans mellan att träna teknik i spelsammanhang (typ smålagsspel) och uppnå antalet repititioner själva utmaningen.

Sundbybergsmodellen, vår läroplan för fotboll

Det du läser om här i bloggen kan du läsa mer om i boken Sundbybergsmodellen. Alla medlemmar, spelare och ledare i Sundbybergs IK Fotboll får den gratis. 
Kommentar Det finns absolut en risk med att likrikta alla spelare då generella instruktioner delas ut utan vetskap om spelarnas tekniska status. Att acceptera personliga variationer i teknikträningen är oerhört viktigt. Vi kan idag se professionella spelare utföra tekniska moment väldigt olika. Om vi tänker på hur C. Ronaldo, Del Piero, Totti, Beckham mm väljer att skjuta frisparkar så ser vi en oerhörd stor variation i det tekniska utförandet som samtidigt är väldigt framgångsrik för var en av dessa skilda individer. Så det finns absolut en risk med att vi kommer gå miste om denna variation bland våra ungdomsspelare ifall vi alltför strikt håller oss till förbundets instruktionsmetod i teknik. Att använda sig utav instruktionsmetoden i spelförståelse vid teknikinlärningen är dessutom mer logiskt – du korrigerar något utifrån behov och inte utifrån någon mall som något ljushuvud på förbundet kommit på… Det är alltså vid behov som vi går in och instruerar i syfte att förbättra ett tekniskt utförande. Jag är övertygad om att det i framtiden kommer ske diverse revideringar i utbildningsmaterialet och då bland annat i teknikavsnittet. Därför vore det naivt att följa alla utbildningar (ex. instruktionsmetoder) som regler istället för vad de faktiskt är – nämligen rekommendationer.
- Daniel Romanos. 21 dec 2012 (Svara på inlägg | Abuse)
Svar till: Daniel Romanos Jag delar din uppfattning helt och hållet och tycker det du beskriver är klockrent!
- Stephanos. 17 jan 2013 (Abuse)
Kommentar http://footblogball.wordpress.com/2012/12/02/developing-game-sense/ På Engelska men inte så långt från vad du har skrivit
- Mark O Sullivan. 22 dec 2012 (Svara på inlägg | Abuse)
Svar till: Mark O Sullivan Tack för den fina länken och tycker att nedan citat från artikeln är briljant: "Coaching is a complex social process where the coach should arrange the environment to maximise the learning potential of the players but he/she doesn’t always determine exactly what is learnt. The coach should possess the ability to manipulate this environment when needed but not necessarily manipulate the players."
- Stephanos. 17 jan 2013 (Abuse)
Kommentar I samma blogg där Sergi Angulo Lerin intervjuas svarar han om isolerad teknikträning. "I think the analytical exercises can be accommodated at an early age of the player, to have a good technique gesture and gain confidence" Dvs , det beror på vilken ålder spelaren har. Under den s k gyllene åldern anser jag att man ska träna isolerat i så pass stor omfattning att spelarens verktygslåda blir väldefinerad och dess tillämpningar kända för spelaren antingen genom spelövningar där fokus sätts på ett specifikt verktyg eller andra övningar med gradvis ökande press. I spelövningar där fler spelare delar på en boll är det logiskt att anta att mindre antal kontakter kommer att uppnås än i en repetitiv övning där färre spelare delar på en boll. Sammanfattningsvis tycker jag gäller att tekniken ska presenteras isolerat och övas in motoriskt hos spelarna i repetitiva miljöer till en bra nivå innan den tillämpas funktionellt i spelövningar.
- Karl S. 30 jan 2013 (Svara på inlägg | Abuse)
Kommentar Karl S- Du skriver cliche efter cliche efter cliche. Om du vill att spelarna övas in motoriskt kanske det är dax att du läsa lite om motor learning theory först.
- Mark . 8 maj 2015 (Svara på inlägg | Abuse)