Kvällsfotboll, vad är det för något?

Kansliet, 30 maj 2013

Vi driver ett idag framgångsrikt Kvällsfotbollsprojekt och jag tänkte beskriva en del om projektet och hur det kom till.

Projektet Kvällsfotboll har genomförts i cirka 2 ½ år i Hallonbergen och en av orsakarna till att projektet startade var att vi i Sundbybergs IK Fotboll kände att vi inte var en klubb för alla. Vi upplevdes i Sundbybergs stads socioekonomiskt svagare områden såsom bland annat Hallonbergen som en klubb där boende i området kände att avståndet till oss var alldeles för långt och att vi inte hade verksamhet anpassad för boende i området. Efter att vi var med och kartlade behovet utkristalliserades sig dels ett behov för unga att ha en kvällsverksamhet dels ett brinnande engagemang från unga vuxna att bidra till en meningsfull miljö. Så startade Kvällsfotbollen och idén om "schemalagd" spontanfotboll.


Hur ser det ut idag?

Det finns givetvis olika aktörer att fråga – och vi är inte riktigt klara med vår utvärdering – men de viktigaste att fråga är de som påverkas direkt av verksamheten: barn och ungdomar som deltar samt unga vuxna som arbetar som ledare . Båda grupperna är särdeles positiva till verksamheten och upplever ett lyft i området Hallonbergen som de aldrig känt tidigare. En av de bidragande faktorerna är dels ett tydligare samarbete med fritidsgården i Hallonbergen dels en breddning av Kvällsfotbollen för att nå ut till det som inte spelar fotboll men vill vara med i verksamheten - man kan bland annat numer spela pingis. Synergierna har blivit att Hallonbergshallen är inte bara en plats för fotboll utan en samlingsplats för alla och vi snittar med lätthet över 100 deltagare per kvällsfotbollskväll. Men den största förändring och enskilt största förbättringen är att Asmerom "Acke" Tekie rekryterades som projektledare, Han är den som lyckats samla och knyta an alla barn och ungdomar i området Hallonbergen och deltagarsnittet steg ordentligt efter han tillträdde. För att kort beskriva Ackes roll kan vi med lätthet säga att innan han blev projektledare var Kvällsfotbollen en verksamhet som man gick till och spela lite fotboll men inte så mycket mer än så. Efter att han tillträdde har Kvällsfotbollen blivit Hallonbergens naturliga samlingspunkt på fredag - och lördagkvällar för väldigt många barn och ungdomar. Vi också passa på och tacka Fritidsgården - med Petri i spetsen -  för det goda samarbetet i synnerhet på fredagar då de stöttat med en personal från Gården.

I år har vi också sett till att Kvällsfotbollen har en aktivare roll i Hallonbergen genom att vara initiativtagare och till nätverksträffar mellan Förvaltaren, Centrums vaktbolag, Kultur- och fritidsenheten och Fritidsgården där vi intagit en språkrörsroll . Syftet med träffarna och dialogen är just att bidra till en dialog med mellan nämnda aktörer och barn, ungdomar och unga vuxna i Hallonbergen. Vill också att påtala att Acke har varit otrolig på att föra fram de ungas röster och stått upp för dem när behovet har funnits.

Vad är nästa steg?

Vi måste bli ännu bättre på att aktivera fler olika barn och ungdomar men framförallt tjejer. I dagens kvällsfotbollsverksamhet har vi för få tjejer som deltar och det vi behöver se över är hur vi kan öka mångfalden vad gäller antalet idrotter. Vi kanske kan erbjuda basket för vissa? Innebandy för andra? Jag tror och hoppas att vi inom en relativt snar framtid kan utdvidga vår verksamhet så att den helt enkelt passar fler!

1 kommentarer. Skriv en kommenter

Var på vår resa befinner vi oss idag och vart är vi på väg?

Kansliet, 21 maj 2013

För cirka ett och halvt år sedan skrev jag ett inlägg om vart på vår resa vi befann oss då. Inlägget i sin helhet finner du om du klickar på länken ovan. I korthet förklarade vi att vi ville följande:

  1. Våra seniorlag ska upp ett snäpp i seriesystemet
  2. Att våra ungdomslag skulle förse våra seniorlag med duktiga spelare,
  3. Vi ska vara en förening som tar ett socialt ansvar
  4. En bättre organisation - helt enkelt utöka personalstyrkan och vässa organisationen.

Jag tänkte nu redogöra för var vi är idag i förhållande till tidigare uppsatta mål:

  1. Idag befinner vi oss i ett läge där vi inte har ett Damlag. Vi hade inte tillräckligt med spelare för att genomföra serien. Vi har däremot sagt att vi en gång för alla ska reda ut frågan för att få ett långsiktigt och hållbart alternativ och analysarbetet ska vara gediget, välgjort och välförankrat. Vad gäller Herrlaget så gjorde Herrlaget ifjol sin bästa säsong på 10 år och målet i år är att kriga om uppflyttningsplatserna till division 3. Vi tror att vi har en god möjlighet att uppnå det med Herrlaget.
  2. Våra barn- och ungdomslag är duktiga och de grupper som ligger närmast att förse seniorlagen med spelare är våra 11-mannalag. På flick- och damsidan ser det ljust från F99 och neråt - vi har stabila och antalsmässigt stora grupper. Vårt mål är att dessa ungdomlag ska förstärka vårt framtida Damlag och göra Damlaget ännu bättre samtidigt som Damlaget ska vara en god utvecklingsplattform. Vad gäller pojk- och herrsidan så är vår bedömning att vi aldrig har haft det så bra med så många skickliga ungdomsspelare som generellt är bättre skolade än externa spelare som spelare i Herrlaget. Vet dock att vi kan göra ännu mer för att våra spelare ska kunna dominera och sticka ut när de framgent tar plats i Herrlaget.
  3. Vi är en förening som tar ett socialt ansvar. Vi försöker leva med devisen att alla får vara med. Det funkar bra i förhållande till våra resurser - det är inte många som vi inte kan erbjuda plats. De få gånger de sker är det för att vi har fullt i en träningsgrupp och då har vi någon form av kösystem som gör att alla behandlas lika. Vidare så driver vi idag en väldigt välfungerande Kvällsfotbollsverksamhet i Hallonbergen med över 100 deltagare per genomförd kväll. Vår projektledare Acke har gjort ett fantastiskt jobb!
  4. Vi är just nu inne i en rekryteringsfas vad gäller en till fotbollskonsulent. Vi har fått in många ansökningar och sköter rekryteringen mycket noggrant och ska finna en klockren medarbetare. Just rekrytering av ytterligare personal är en nyckelfråga för vi har befunnit oss och befinner oss just nu i ett läge där tillräckliga resurser inte funnits/finns. Vi räknade ut att vi ligger många arbetstimmar back per vecka i genomsnitt i förhållande till våra mål och visioner.

En slutsats som vi - SIK Fotboll - har dragit att vi inte kunnat genomföra allt som vi velat och inte heller kunnat bedriva verksamhet med den kvalité som vi vill det senaste året just med anledning av resursbrist. Så vår absoluta tro är att vi med ytterligare personal och äntydligare arbetsområden kommer kunna växa och gör allt vi gör bättre!

0 kommentarer. Skriv en kommenter