Kvällsfotboll, vad är det för något?

Kansliet, 30 maj 2013

Vi driver ett idag framgångsrikt Kvällsfotbollsprojekt och jag tänkte beskriva en del om projektet och hur det kom till.

Projektet Kvällsfotboll har genomförts i cirka 2 ½ år i Hallonbergen och en av orsakarna till att projektet startade var att vi i Sundbybergs IK Fotboll kände att vi inte var en klubb för alla. Vi upplevdes i Sundbybergs stads socioekonomiskt svagare områden såsom bland annat Hallonbergen som en klubb där boende i området kände att avståndet till oss var alldeles för långt och att vi inte hade verksamhet anpassad för boende i området. Efter att vi var med och kartlade behovet utkristalliserades sig dels ett behov för unga att ha en kvällsverksamhet dels ett brinnande engagemang från unga vuxna att bidra till en meningsfull miljö. Så startade Kvällsfotbollen och idén om "schemalagd" spontanfotboll.


Hur ser det ut idag?

Det finns givetvis olika aktörer att fråga – och vi är inte riktigt klara med vår utvärdering – men de viktigaste att fråga är de som påverkas direkt av verksamheten: barn och ungdomar som deltar samt unga vuxna som arbetar som ledare . Båda grupperna är särdeles positiva till verksamheten och upplever ett lyft i området Hallonbergen som de aldrig känt tidigare. En av de bidragande faktorerna är dels ett tydligare samarbete med fritidsgården i Hallonbergen dels en breddning av Kvällsfotbollen för att nå ut till det som inte spelar fotboll men vill vara med i verksamheten - man kan bland annat numer spela pingis. Synergierna har blivit att Hallonbergshallen är inte bara en plats för fotboll utan en samlingsplats för alla och vi snittar med lätthet över 100 deltagare per kvällsfotbollskväll. Men den största förändring och enskilt största förbättringen är att Asmerom "Acke" Tekie rekryterades som projektledare, Han är den som lyckats samla och knyta an alla barn och ungdomar i området Hallonbergen och deltagarsnittet steg ordentligt efter han tillträdde. För att kort beskriva Ackes roll kan vi med lätthet säga att innan han blev projektledare var Kvällsfotbollen en verksamhet som man gick till och spela lite fotboll men inte så mycket mer än så. Efter att han tillträdde har Kvällsfotbollen blivit Hallonbergens naturliga samlingspunkt på fredag - och lördagkvällar för väldigt många barn och ungdomar. Vi också passa på och tacka Fritidsgården - med Petri i spetsen -  för det goda samarbetet i synnerhet på fredagar då de stöttat med en personal från Gården.

I år har vi också sett till att Kvällsfotbollen har en aktivare roll i Hallonbergen genom att vara initiativtagare och till nätverksträffar mellan Förvaltaren, Centrums vaktbolag, Kultur- och fritidsenheten och Fritidsgården där vi intagit en språkrörsroll . Syftet med träffarna och dialogen är just att bidra till en dialog med mellan nämnda aktörer och barn, ungdomar och unga vuxna i Hallonbergen. Vill också att påtala att Acke har varit otrolig på att föra fram de ungas röster och stått upp för dem när behovet har funnits.

Vad är nästa steg?

Vi måste bli ännu bättre på att aktivera fler olika barn och ungdomar men framförallt tjejer. I dagens kvällsfotbollsverksamhet har vi för få tjejer som deltar och det vi behöver se över är hur vi kan öka mångfalden vad gäller antalet idrotter. Vi kanske kan erbjuda basket för vissa? Innebandy för andra? Jag tror och hoppas att vi inom en relativt snar framtid kan utdvidga vår verksamhet så att den helt enkelt passar fler!

Kommentar HEJ. KVÄLLSFOTBOLLEN ÄR FREDAG- SAMT LÖRDAGSKVÄLL. VID VILKEN TID? I IDROTTSHALLEN I HALLONBERGS C.? FINNS ANDRA SPORTER SOM T.EX. INNEBANDY OCH BASKET I LIKNANDE ANDA? MINA POJKAR ÄR I ÅLDRARNA 12, 10 SAMT 7 ÅR.
- LILIAN . 10 jun 2013 (Svara på inlägg | Abuse)