Talangutveckling eller Talangavveckling?, del 1

Kansliet, 16 jan 2012

Jag har tidigare i bloggen kort referat till Tomas Petersons, professor i idrottsvetenskap på Malmö Högskola, forskning om spelar- och talangutveckling i Sverige. Klicka på länken ovan för att ta del av det blogginlägget.

Det material som jag referade till har nu i sin helhet släppts i Petersons i somras utgivna bok; Talangutveckling eller Talangavveckling?

Boken är en kritisk granskning av svensk fotbolls selektionssystem.Studien han genomfört är longitudinell och han har följt åldersgruppen P84 i 25 års tid. Peterson är kritisk mot att vi i vår selekteringsmodell i princip endast väljer spelare som är födda 1:a eller 2:a kvartalet på ålder och menar på - vilket jag verkligen håller med om - att den struktur vi valt leder till att vi slår ut spelare födda senare på året. Detta jämnas dock ut när spelarna är vuxna; då är kvartalsfördelningen inom lagen jämnare. Just med anledning av det föreslår Peterson att vi ska ta bort företeelser som ungdomslandslag och distriktlag och istället satsa motsvarande resurser på att komma ut i landet och nå ut till fler. 

Vilka motiv finns det för att använda selektionssystem och hur kan man göra istället?

Denna frågeställning tänkte jag diskutera i del 2 med utgångspunkt från Petersons forskning.

0 kommentarer. Skriv en kommenter