Våra sponsorpaket


Nedan kan du se vilka olika sponsorpaket vi erbjuder

Sponsorpaket SIK Fotboll 

 • Logotyp på damlagets (div 3) matchställ
 • Logotyp på herrlagets (div 3) matchställ
 • Logotyp på www.sikfotboll.se med 10 000 besökare/mån
 • Logotyp på våra 50 ungdomslags egna laghemsidor
 • Logotyp på matchaffischer som sätts upp i hela Sundbyberg
 • Logotyp i nyhetsbrev med +3500 mottagare
 • Logotyp på vår sponsorbanderoll på Sundbybergs IP
 • Logotyp i våra utskick och broschyrer
 • Logotyp i våra sociala medier (Instagram, Facebook, Twitter)
 • Vi marknadsför ditt företag i alla våra övriga arrangemang


Sponsorpaket Fotbollsskolan

Som sponsor under den här veckan hjälper du oss att leverera en av Sverige största fotbollsskolor till spelare i och runt om Sundbyberg. Ditt företag får exponering av varumärket under den vecka på året med störst aktivitet på Sundbybergs IP. Ca 450 familjer är direkt deltagande under veckan och ytterligare flera hundra familjer i och runt om Sundbyberg tar del av alla våra nyheter och utskick kopplat till fotbollsskolan.
Det här ingår i sponsorpaketet:

 • Företaget exponeras på föreningens sociala medier, nyhetsbrev, välkomstbrev, hemsida, och övrig kommunikation kopplad till fotbollsskolan.
 • Stor banderoll med sponsorlogga på Sundbybergs IP, så att den blir synlig från båda planer
 • Sponsorlogga på spelarnas tröjor som ca 350 barn får i deltagandet på Fotbollsskolan
 • Sponsorlogga på ledarnas tröjor som ca 60 ledare får i deltagandet på Fotbollsskolan
 • Sponsorlogga på lilla gröna påsen som alla barn får för att delta i Fotbollsskolan


Sponsorpaket Kvällsfotbollen

SIK Fotbolls arrangemang "Kvällsfotboll" har i flera år gett barn och ungdomar, boende i Sundbyberg, en trygg och meningsfull fritidssysselsättning på tider då det annars inte finns så mycket att göra.
Vi vill genom positiva förebilder förmedla idrottens värdegrund till den yngre generationen. En av kvällsfotbollens huvudsyften är att bygga ett lokalt kontaktnät och stärka relationerna mellan ungdomar och viktiga aktörer i närområdet.
Som sponsor för kvällsfotbollen stöttar du de värden som vi försöker förmedla, och du hjälper till att uppfylla syftet med arrangemanget. Som sponsor ställer du dig bakom de goda värderingarna och den samhällsnytta som kvällsfotbollen bidrar med.  

Utöver detta får du som sponsor även:

 • Logotyp på Kvällsfotbollens sociala medier
 • Exponering i all vår kommunikation gällande kvällsfotbollen
 • Logotyp på ledarnas kläder.

Om du har andra förslag på hur du vill sponsra kvällsfotbollen så är vi intresserade av att höra dina förslag.  


Gå med i SIK Fotbolls Affärsnätverk

Affärsnätverket är till för dig som samarbetar med oss på andra sätt än stora likvida bidrag. Det kan vara allt från sponsring av material, inventarier och resurser, till att du erbjuder något åt våra medlemmar. Förutom en mindre administrativ kostnad så är det kostnadsfritt att gå med i nätverket.
Det här erbjuder vi dig:

 • Exponering på www.sikfotboll.se med 10 000 besökare/mån
 • Direktreklam av ditt erbjudande till våra medlemmar
 • Kontakt med de andra företagen i Affärsnätverket
 • Ett inlägg på våra sociala medier (Instagram, Facebook, Twitter) om ditt samarbete med oss

Om du har andra tankar kring hur du skulle vilja med oss så är vi självklart öppna för att höra dina idéer.


Kontakta oss för mer information 

Sundbybergs IK Fotboll
Stationsgatan 9, 17268 Sundbyberg
E-post: fotboll@sik.org
Telefon: 08-28 11 15