Sundbybergs IK Fotbolls fond för enskilda medlemmar

Sundbybergs IK Fotboll är en av Sundbybergs stads största folkrörelser och ska vara en inkluderande förebildsorganisation på nationell nivå genom att kombinera en transparent organisation med hög fotbollskvalitet, sunda värderingar och socialt ansvar.

Fotbollssektionen har genom donationer från privatpersoner och stöd från Handelsbanken Sundbyberg och Magnolia Bostad medel till en fond för medlemmar som behöver extra stöd. Syftet med fonden är att ekonomiskt hjälpa enskilda medlemmar som inte skulle ha möjlighet att själva bekosta lekis- och sektionsavgifterna.

3* Handelsbanken


Vill ditt företag också bidra till fotbollen i Sundbyberg?

Välkommen att kontakta Sundbybergs IK:s kansli >>


Ansökan om stöd från Fotbollsfonden

För att söka medel från Sundbybergs IK Fotbolls fond fyller du i formuläret nedan. Vi tar inte emot ansökningar via telefon. För att ansökan ska kunna behandlas krävs att du är noggrann med att förklara varför du behöver hjälp:

  • Beskriv kortfattat medlemmens situation.
  • Beskriv vad de ansökta medlen ska används till och när.
  • Lämna kontaktuppgifter.

Beslut tas löpande vid ordinarie styrelsemöten.

Namn: *

Träningsgrupp: *

Adress: *

Postnummer: *

Ort: *

E-post: *

Målsmans namn: *

Beskriv medlemmens situation * *