Vårt unika årsmöte är ännu viktigare för vår framtid än vad du tror!

Roberto, 21 feb 2016

Vi blev nyligen valda till Årets barn- och ungdomsförening i Stockholm 2015 av Stockholms fotbollsförbund. Utmärkelsen vi fick var ytterligare ett bevis på att omvärlden ser och uppskattar det fina arbete vi gör tillsammans. Under flera år har vi arbetat hårt för att förbättra Sundbybergs IK Fotboll på alla nivåer och en avgörande del av det har varit att förankra det vi gör med våra ledare och medlemmar på vårt speciella årsmöte. Vårt årsmöte hjälper oss att jobba bättre tillsammans, men ger också stort positivt gensvar från alla som ser oss utifrån.   

På årsmötet anstränger vi oss för att tydliggöra under vilka villkor fotbollssektionen lever, vilka arbetsuppgifter som finns att utföra och hur mycket och vilka resurser vi har tillsammans för att utföra arbetsuppgifterna. Därefter prioriterar vi tillsammans vad som är viktigast. Över 80 ledare från alla våra mer än 40 träningsgrupper jobbar fram en samsyn. Samtidigt som förståelsen för möjligheter och begränsningar blir väldigt påtagliga för oss alla. 

Resultatet har varit fantastiskt. Samsynen och förståelsen har tagit bort mängder av onödiga och tidskrävande moment ur fotbollskonsulenternas vardag och gjort att de kunnat fokusera på det som är viktigast. Vi har kunnat skapa ett av Sveriges modernaste kanslier sett till arbetssätt och har en kommunikation och transparens som ger oss mycket stort genomslag för våra frågor även externt. Vi kommer närmre och närmre våra mål: att kunna ägna oss åt riktigt bra fotbollsutbildning i en sund miljö. 

Den 8/3 träffas vi igen och du som är ledare är huvudpersonen på mötet. Du bär alla våra spelare med familjer med dig in i möteslokalen. 

Anmäl dig här, så slipper våra gemensamma resurser, fotbollskonsulenterna, lägga tid på att ringa dig och fråga vem från din träningsgrupp som kommer;) Anmälan >>
 
Vi ses! 

PS. Vi har nu också, i konkurrens med över 3000 föreningar, blivit nominerade som 1 av 4 kvarvarande kandidater till Årets barn- och ungdomsförening för ALLA idrotter och föreningar i Stockholm!