Grunder i försvarsspel och 8 viktiga punkter...

Kansliet, 20 maj 2014

Följande inlägg berör grundarna i försvarsspel och för Herrlaget viktiga punkter delar i sitt försvarsspel.

Grunderna i försvarsspel är följande:

1. Markering – i begreppet markering förekommer två varianter, som båda är situationsanpassade och därför blir en bedömningsfråga för den som markerar:
- Närmarkering – är att befinna sig så nära en motståndare att man kan bryta en passning eller vinna bollen.
- Avståndsmarkering – är att befinna sig på, och prioritera, försvarssida om sin motståndare; men inte så nära att man utsätter sig för risken att själv bli passerad av en eventuell passning till den som markeras. Därmed fyller spelaren både en täckande och markerande funktion.


2. Press – när en spelare i det försvarande laget attackerar (pressar) motståndarens bollhållare. Avsikten kan vara att erövra bollen eller förhindra bollhållaren att driva eller passa framåt. Det kan också vara en avsikt att fördröja motståndarens anfall för att det egna lagets medspelare skall hinna komma på försvarssida. Ytterligare en avsikt kan vara att försöka styra spelet i en för det egna laget gynnsam riktning.


3. Täckning – är en gardering i försvarsspelet som innebär att bevaka sådana ytor som är attraktiva för motståndarna. Spelare som täcker bör vara beredda att bryta, ta över markering, inleda press eller ”stänga” en yta som annars skulle vara möjlig att utnyttja för motståndaren.


4. Understöd – är när en försvarsspelare hjälper den medspelare som pressar motståndarens bollhållare. Om den som pressar blir överspelad, ska den som ger understöd direkt kunna ingripa för att kunna bryta.

Beroende på hur dessa grundförutsättningar prioriteras kan ett lags försvarsspel delas in under markeringsförsvar eller positionsförsvar. Markeringsförsvar utgår från bollens och motståndarnas positioner och följande prioritering görs: markering, press, täckning och understöd. Markeringsförsvar delas upp i tre varianter vilka är: man-man-markering, zonmarkering och kombinationsmarkering. I ett positionsförsvar utgår man ifrån bollens och medspelarnas positioner och gör följande prioriteringar: press, täckning, understöd och markering. För att uppnå sina prioriteringar använder man sig av kollektiva försvarsmetoder, vilka är: uppflyttning, centrering och överflyttning.

Vi i Herrlaget har prioriterat följande i vårt försvarsspel:

1. Vi spelare ett positionsförsvar med en del markeringsinslag på vissa positioner och i vissa situationer.
2. Närmast sätter press, övriga täcker farliga ytor.
3. Vi pressar alltid inåt mot täckande spelare. Kritiskt läge är när bollhållare passar medspelare, detta är tidpunkten när vi har sämst press på bollhållare. Därav är det viktigt att vi löper när bollen är på väg mot motståndaren för att sätta press.
4. Vi använder oss av de kollektiva försvarsmetoderna uppflyttning, överflyttning och centrering.
5. Vi använder endast understöd vid numerära överlägen i vårt försvarsspel.
6. Vid numerära underlägen är vi noggranna med att centrera med befintliga spelare. Här är det av vikt att ytterzonsspelare vid numerära underlägen kliver inåt i banan och täcka farliga ytor samt pressa spelare.
7. Disciplin och kommunikation är oerhört centralt för att vi skall ha ett bra försvarsspel.
8. Vi ska i vårt försvarsspel hantera motståndarnas kollektiva anfallsvapen som väggspel, överlappning, underlappning och överlämning.

Sundbybergsmodellen, vår läroplan för fotboll

Det du läser om här i bloggen kan du läsa mer om i boken Sundbybergsmodellen. Alla medlemmar, spelare och ledare i Sundbybergs IK Fotboll får den gratis.