En rapport från ''inför rep.skapetmöte''...

Kansliet, 14 okt 2014

Igår deltog jag på ett beredande möte hos StFF inför representantskapet i november. Representantskapet är ett av Stockholms Fotbollsförbund arrangerat möte där Stockholmsföreningar är med och beslutar om motioner rörande bland annat nya tävlingsbestämmelser, tävlingsformer etc i Stockholmsfotbollen. Jag applåderar initiativet då det bidrar till ett öppnare förbund och ett ökat demokratiserande av en mycket viktig beslutandeprocess. I princip har det räckt med att de som har pratat ihop sig inför rep.skapsmötet har kunnat genomföra stora förändringar i Stockholmsfotbollen och det är farligt i en medlemsorganisation. 

Den nya förbundschefen, Björn Eriksson (som för övrigt gjorde ett mycket gott intryck), ledde kvällens workshop och delade in alla personer i 8 grupper som skulle diskutera och beröra olika tävlings/motionsområden; vilka är:

1. Fri anmälan till S:t Erikscupen även från 13 års ålder, dvs att slopa upp- och nedflyttning i 9- och 11-mannafotbollen och varje år anmäla laget på "rätt nivå för året".

Kommentar: Överlag var mötet positiva till förslaget, det diskuterades en del om hur den högsta serien per åldersklass skulle hanteras.

2. Extra spelare vid stort underläge på 5-manna. Vid ställningen 4-0 eller liknande till endera laget får det laget som ligger under ta in ytterligare en spelare fram tills att det är reducerat. Konceptet har testat med framgång i andra distrikt.

Kommentar: Mötet var överlag positiva till förslaget.

3. Flickor 15-18 år. Förslag kring att inför en F16-klass och ha en F17-F18 serie samt att låta överåriga delta på F16-F18 serien.

Kommentar: Mötet var positiva till förslagen och uttryckte att frågan behöver redas ut tydligare utifrån ett konsekvensanalysperspektiv.

4. Första fri. Ett förslag kring att inspark på 5- och 7-manna ska utföras på valfri plats i straffområdet och det försvarande laget ska behöva backa hem så långt som det behövs för att insparkande lag ska kunna sätta igång spelet. 

Kommentar: Mötet var positiva till förslaget, diskuterade dock kring hur långt laget ska backa och när det ska införas. Vissa tyckte endast 5-manna och andra endast 7-manna. 

5. Reglera spel i fel åldersklass. Begränsa möjligheten att anmäla yngre lag i äldre åldersklass genom att begränsa antalet yngre som får spela med äldre. 

Kommentar: Delade uppfattningar -  en del tyckte det var mycket bra för att skapa jämna matcher och andra tyckte det var förkastligt att äldre ska förlora mot yngre.

6. Förlängd säsong i S:t Erikscupen. En förlängning av säsongen äger rum 2015 genom att utöka alla serier med 2 lag. En skepsis mot att alla serier skulle förlängas vädrades - vill alla spela matcher hela oktober ut?

Kommentar: Här förelåg en del idéer kring att de högre serierna skulle ha förlängd säsong och de lägre serierna skulle inte ha det. Ska man rent av kunna välja mellan att spela kort och lång serie?

7. Slutspelets vara eller inte vara. Det har motionerats om att återinföra slutspelet. Finns också förslag på olika typer av slutspel.

Kommentar: Överlag tyckte mötet att det var bra att slutspelet inte finns dock uttryckte en del en önskan om bättre diskussion/underlag kring slutspelets vara eller inte vara.

8. Övriga idéer/motioner som inte kan kategoriseras hamnade här och de var följande: a. Förenkla domarbetalningar, b. Genomför ett seriespel i Futsal, c. Egen hemmaplan, d. Införa kval i division 6, e. Återinföra upp- och nedflyttningar i reservlagsserierna. Punkterna b, c, d och e negligerades av mötet. Punkten om centrala domarutbetalningar behöver redas ut av StFF men är inte avfärdad.

Jag är positivt överraskad av mötet och känner att andan i Stockholmsfotbollen är positiv; många förslag/motioner är spelfrämjande och vill förhindra destruktiv fotboll. Det tåls ju och fundera på om det behövs så konstlade former för att skapa goda utvecklingsplattformer, ska inte bara "sunt förnuft" få råda? Min bedömning är att jag inte tycker att vi ska lita på "sunt förnuft-konceptet" då det jag helt enkelt inte tror att vi klarar av det i tillräckligt stor utsträckning. Ju mer hjälp som kommer för skapa och bibehålla en konstruktiv miljö ju bättre!