Årsmötet- din möjlighet att prioritera vårt verksamhetsår

Kansliet, 31 jan 2014

Onsdag den 5 mars är det dags för SIK Fotbolls årsmöte som äger rum i Folkets hus i Sundbyberg. Vi har tidigare haft det på kansliet men väljer en större lokal så att fler kan komma.

Jag har - precis som säkert många andra - suttit på ett otal årsmötet som inte varit särskilt roliga och mest varit en massa formalia som tagit tid. Vanligtvis behandlas verksamhetsberättelse, budget, verksamhetsplan etc. Det är viktiga områden för en verksamhet att fokusera på således även för oss och ska givetvis behandlas på årsmötet. Men vi vill också med detta årsmöte samla alla och på riktigt prioritera viktiga vardags-, månads- och årshändelser - helt enkelt bestämma vad som är VIKTIGAST för våra medlemmar och ledare.

Alla vardagliga ting som påverkar dig och din träningsgrupp såsom träningstidsfördelning, materialhantering, fotbollsinriktning, utbildning, medlemsservice (hantering av telefon och mejl) etc ska upp på tapeten. Vi vill helt enkelt att vi tillsammans bestämmer inom ramen för våra resurser vad som är viktigt för SIK Fotboll och dig och din träningsgrupp.

Jag vet att många har åsikter om SIK Fotbolls verksamhet och vad som kan förbättras och vad som görs eller inte görs på kansliet - vilket är väldigt positivt - och det jag nu vill är att detta ska framkomma så att vi tillsammans helt sonika stakar ut inriktningen på vår verksamhet.

För att detta ska vara möjligt kom in med er träningsgrupps synpunkter till mig (och skriv verkligen det ni känner och tycker) senast den 9 februari och se till att er träningsgrupp är representerade med gärna fler än 1 ledare. Glöm inte att anmäla vilka som kommer från er träningsgrupp här

Om vi inte ses innan så ses vi på årsmötet.

Må så gott!!