Äntligen 9-mannafotboll i Stockholm

Kansliet, 18 nov 2011

Igår deltog jag på Stockholms fotbollsförbunds representantskap (rep.skap). Rep.skapet är debattforumet som är till för att utveckla  och förhoppningsvis förbättra distriktsfotboll till det bättre. Rent formellt fungerar det på så vis att varje Stockholmsregistrerad förening inom ramen för förbundet har en röst för att bland annat ta beslut i förväg delgivna motioner, serieindelning  för kommande säsong, tävlingsbestämmelser etc. Rep.skapet kan också uppdra åt förbundsstyrelsen att vidare reda ut vissa frågor.

I samband med förra årets rep.skap presenterades ett förslag som gick ut på att vi i Stockholmsfotbollen skall införa 9-mannafotboll och rep.skapet ställde sig positiv till förslaget dock ansågs inte frågan tillräckligt utredd. Styrelsen fick då i uppdrag att till nästa års rep.skap utreda frågan och komma med ett bearbetat förslag. Och så blev fallet i år. Förslaget i sin helhet innebär följande:

  • Från och med 2013 införs 9-manna för 13-åringar (spelare födda 00) istället för 11-manna
  • 9-manna ska genomföras med resultat, tabeller och slutspel
  • Spelplanen kommer att vara mellan straffområdena på en 11-mannaplan
Varför detta beslut?

Spelplanen är helt enkelt bättre anpassad efter 13-åringars fysik och med färre spelare blir det fler bollberöringar per spelare vilket gynnar en mer spelande, teknisk och utvecklande fotboll. 

Jag anser att beslutet är helt rätt och ligger i linje med hur många framgångsrika nationer i Europa resonerar kring spelarutveckling. Jag hoppas att nästa steg är att det även införs för 14-åringar. 

Bra jobbat Stockholmsfotbollen!!


 

Kommentar Mycket bra beslut! En annan aspekt på det hela är att småklubbarna (framför allt på flicksidan) har svårt att få ihop ett 11-manna lag med bara en årskull. Nu ges många lag chansen att få vara ett åldershomogent lag ett år längre :D
- Tomas F00. 21 nov 2011 (Svara på inlägg | Abuse)
Svar till: Tomas F00 Jag delar din uppfattning helt och hållet; det gynnar spelarutvecklingen samt att det organisatoriskt hjälper oss med bra och smidiga övergångar:)
- Stephanos. 21 nov 2011 (Abuse)