Vad är och betyder taktik?

Mister Stephanos, 15 apr 2014 Taktik är något som vi använder i match och det är främst äldre ungdomslag eller seniorlag som ska ha en uttalad taktik beroende på match.. För att primärt vinna matchen tar vi hänsyn till en rad olika faktorer som t ex väder, underlag, motstånd, egna spelares skicklighet och vilken uppställning och organisation vi väljer för det egna laget. Taktiken är på så sätt inte statisk eller oföränderlig. Den kan skifta från match till match och vi som ledare eller tränare kan rent av förändra matchbilden helt i och under en enstaka match. Ett annat begrepp som kan användas för taktik är spelsätt. Begreppet spelsätt indikerar dels vilken matchplan vi har för den enstaka matchen, dels hur vi under match kan arbeta med matchpulsering, det vill säga hur vi förändrar vårt spelsätt utifrån matchbilden. Herrlaget utgår ifrån fyra spelsätt vilka är:

1. Kontringsspel – I detta spelsätt är bollinnehav inte av vikt, det centrala är hur vi straffar motståndarna när de tappar bollarna, således är kontringar med låg risk, djupledspassar, passningar till spelare i hög fart och att vi skapar 1 mot 1 situationer i sista tredje del prioriterade.
2. Kontrollerande spel – I detta spelsätt prioriterar vi ett bollinnehav men spelar med stora marginaler och styr tempot i matchen, dvs ett possessions spel. I vårt försvarsspel prioriterar vi en låg/medelhög press och vi växlar mellan den direkta och indirekta återerövringspressen. Denna typ av spel använder vi oss av när vi leder men vill undvika att blotta oss för motståndarna.
3. Dominerande spel – I detta spelsätt är det av vikt att vi har ett bollinnehav och fyller på med mycket folk framåt för att skapa en övertalighet, 1 mot 1 situationer och 2 mot 1 situationer, vi spelar då en positional play. I vårt försvarsspel spelar vi med en hög press och en direkt återerövringspress. Vi uppmuntrar även ett modigt försvarsspel i 1 mot 1 situationer.
4. Forcerande spelsätt – I detta spelsätt så blottar vi oss för att skapa målchanser och fyller på med mycket folk. Det kan även bli på så vis att vi använder oss av högriskpassningar i större utsträckning än i tidigare spelsätt. I vårt försvarsspel spelar vi med en hög press och direkt återerövringspress. En del markeringsinslag kan återfinnas i högre utsträckning än de andra spelsätten just för att öka våra möjligheter att vinna tillbaks bollen.

Inför och till varje match gör vi en bedömning av vad som är ett rimligt spelsätt och tränar lite extra på det under veckan så vi kan ha ett tydligt spelsätt när vi startar matchen. Vill dock poängtera att vi också ska ska vara flexibla nog och ändra spelsätt om det behövs.

Senaste inlägg