Funderingar om förslagen till repskapet...

Kansliet, 21 okt 2014

Förra veckan skrev jag ett inlägg som hade rubriken "en rapport från inför repskapetmöte". Inlägget beskrev i korthet alla förslag som förelåg inför repskapet och vad "mötet" tyckte om förslagen. Efter en veckas reflektion så tänkte jag delge mina funderingar kring förslagen, vilka är:

1. Fri anmälan till S:t Erikscupen även från 13 års ålder, dvs att slopa upp- och nedflyttning i 9- och 11-mannafotbollen och varje år anmäla laget på "rätt nivå för året".

Jag tycker det är ett mycket bra förslag, vi slipper hetsen kring upp- och nedflyttningar och har dessutom en god möjlighet att hitta en lagom nivå/utmaning säsong efter säsong. Min bedömning är att som föreningen betraktat är vår viktigaste uppgift att guida träningsgrupper till rätt nivå.

2. Extra spelare vid stort underläge på 5-manna. Vid ställningen 4-0 eller liknande till endera laget får det laget som ligger under ta in ytterligare en spelare fram tills att det är reducerat. Konceptet har testat med framgång i andra distrikt.

Jag är skeptisk till förslaget. Tycker att det känns som en för konstlad form för att lösa nivåskillnader - det är nog mer rimligt att införa nivåer på 5-manna likt 7-manna snarare än att börja lägga in extra spelare. Dessutom så tror jag inte att effekten blir så stor - skiljer det så pass mycket mellan två lag på 5-manna är jag inte helt säker på att en extra spelare hjälper så mycket. Tycker dock att andemeningen med förslaget är positiv.

3. Flickor 15-18 år. Förslag kring att införa en F16-klass och ha en F17-F18 serie samt att låta överåriga delta på F16-F18 serien.

Jag tycker att en F16-klass ska införas och att det ska finnas en flexibilitet kring användandet av överåriga i F17-F18 för att ge föreningar en god möjlighet att trupplanera.

4. Första fri. Ett förslag kring att inspark på 5- och 7-manna ska utföras på valfri plats i straffområdet och det försvarande laget ska behöva backa hem så långt som det behövs för att insparkande lag ska kunna sätta igång spelet.

Är även här något skeptisk. Vid en första anblick så tyckte jag att det var en god idé på 7-manna men efter lite mer eftertanke så tycker jag nog det hämmar det konstruktiva speluppbyggnadsspelet. Dvs att det spelar ingen roll om motståndarna står högt upp vi ska klara av det ändå på 7-manna för att vi  har tränat på det och är skickliga, det är med andra ord en del av utbildningen för våra spelare. Dock även här positiv till andemeningen. 

5. Reglera spel i fel åldersklass. Begränsa möjligheten att anmäla yngre lag i äldre åldersklass genom att begränsa antalet yngre som får spela med äldre.

Tycker inte att det ska regleras, det inskränker på föreningars frihet och möjlighet att trupplanera. Skulle vara väldigt svårt att samköra vissa åldersgrupper och leder till  för krånglig administration.

6. Förlängd säsong i S:t Erikscupen. En förlängning av säsongen äger rum 2015 genom att utöka alla serier med 2 lag. En skepsis mot att alla serier skulle förlängas vädrades - vill alla spela matcher hela oktober ut?

Tycker att det är mycket bra med förlängd säsong i 9 och 11-manna - vi kan spela ytterligare 4 veckor vilket jag bedömer leder till bättre spelarutveckling.

7. Slutspelets vara eller inte vara. Det har motionerats om att återinföra slutspelet. Finns också förslag på olika typer av slutspel.

Jag tycker inte att slutspelet ska återinföras, framförallt om ett återinförande påverkar förlängningen av seriespelet.

8. Övriga idéer/motioner som inte kan kategoriseras hamnade här och de var följande: a. Förenkla domarbetalningar, b. Genomför ett seriespel i Futsal, c. Egen hemmaplan, d. Införa kval i division 6, e. Återinföra upp- och nedflyttningar i reservlagsserierna. Punkterna b, c, d och e negligerades av mötet. Punkten om centrala domarutbetalningar behöver redas ut av StFF men är inte avfärdad.

Jag tycker att förslagen b, c, d och e är helt ointressant. Anser att motionen om förenklade domarbetalningar är bra och viktigt. Idag tar det alldeles för mycket tid och energi i anspråk att hantera domarutbetalningar, sköta deras inkomstuppgifter etc.

Ovan var mina tankar kring förslagen som ligger. 

Hur ser dina tankar ut? Finns det något som du absolut inte håller med om?

Kommentera gärna mycket och fritt!

Kommentar Håller med om alla dina kommentarer. Angående punkt 3 så blir antalet flicklag fler och fler så ett införande av F16 är helt logiskt. I anknytning till punkt 1 och 3 skulle jag även vilja se att antalet divisioner på flicksidan utökas så att vi får rena breddlagsdivisioner. I dag finns i de äldre årskullarna bara div 1, 2 och 3. Pga regeln att en förening endast får ha ett lag i div 1 resp div 2 spelar ofta ett år yngre akademilag i div 3 divisionen. Dessutom har många elitklubbar på flicksidan gemensamma trupper för bredd och elit. Truppen motsvarar ofta ett elitlag och ett halvt breddlag och detta innebär att elitspelare dubblerar i div 3. Detta skulle kunna undvikas om man inför en div 4 dit rena breddlag kan anmäla sig.
- Tomas. 21 okt 2014 (Svara på inlägg | Abuse)
Svar till: Tomas Kanon med dina kommentarer. I och med principen om Fri anmälan så försvinner lagbegränsningen med ett lag per nivå med undantag av högsta serien. Det är bra; Föreligger också en idé om yngre akademilag endast får anmäla sig till de två högsta divisionerna i ett år äldre åldersklass. Ska lyfta frågan och argumentera för ett fjärde divison.
- Stephanos. 21 okt 2014 (Abuse)
Svar till: Tomas Låter som om problemet kan lösa sig genom att begränsningen om ett lag per förening i div 2 försvinner och införandet av att akademilag måste spela i div 1 eller 2. En div 4 behövs nog endast om dessa förslag inte går igenom.
- Tomas. 22 okt 2014 (Abuse)
Kommentar Håller med. Jag gillar att tävla, dvs spela matcher, och det som visar sig vara det mest effektivt för spelarutveckling är att ha jämna matcher. Ingen blir bättre av en 7-0 seger/förlust. Det är för lätt för vinnarna och för att vara ärliga så blir vi mest bara ledsna över att förlora med 7-0, även om man kan dra lärdomar av det. Vi måste vara så ärliga att när vi nivågrupperar att vi inte går in med huvudsyftet att vinna( i en t.ex lätt grupp) genom att ha med några av våra bättre spelare som kanske egentligen spelar i andra nivåer. "Rätt nivå för året" är grymt men inga konstlade regler som Första fri eller Powerplay. Kan vi dessutom få jämna matcher kan vi lätt spela 4 veckor till för att utveckla våra spelare.
- Sami Kurula. 23 okt 2014 (Svara på inlägg | Abuse)
Svar till: Sami Kurula Härligt med dina kommentarer. Tolkar jag dig rätt att du tycker det är bra med serienivåer på 5-manna?
- Stephanos. 24 okt 2014 (Abuse)