Ett perspektiv på spelförståelse, vad är det för något?

Kansliet, 10 okt 2012

Först och främst vill jag vara tydlig med att det inte rikigt går och besvara vad spelförståelse är och därför väljer jag att belysa just mitt perspektiv på vad spelförståelse är. Men först tänkte jag väldigt kort bena ut lite begrepp inom spelförståelsevärlden.

Svenska fotbollsförbundet skiljer på spelförståelse och speluppfattning och skillnaden kan väl enklast beskrivas vara att spelförståelse är en teoretisk förståelse av spelet och speluppfattning är den praktiska sidan, dvs. vad gör helt enkelt spelaren på plan. Vidare diskuterar Fallby och Alm begreppet spelförståelse och tydliggör utifrån ett pragmatiskt perspektiv vad spelare som har en god spelförståelse/speluppfattning faktiskt gör för något; de ser helt enkelt på spelet mer än övriga spelare dvs. de lägger mycket tid på att alltid se på spelet.

Jag kommer i min approach utgå ifrån att speluppfattning är viktigast och delge mina tankar kring hur ett lärande kring speluppfattning sker bäst. Jag utgår ifrån att speluppfattning är en konstruktivistisk process och inte alls en förstärkningsmodellsprocess. Med konstruktivistisk menar jag att individen måste få en egen bild och egen verklighet kring ett fenomen och inte endast ha en representation av verkligheten; helt enkelt ha sin egna konstruktion av verkligheten. Med förstärkningsmodell menar jag just behaviorismen i dess klassiska mening; man berömmer (stimulerar och belönar) individen när man som ledare tycker att spelaren har gjort rätt. Således är speluppfattningen utifrån en förstärkningsmodell summan av ett intränat beteende och det tycker inte jag är äkta speluppfattning. Utan det är snarare det jag brukar kalla en falsk speluppfattning; det ser ut som att spelarna hela tider fattar bra beslut men de beslut de fattar är en konsekvens av att de känner igen mönster som de tidigare tränat på och dyker det upp specifika situationer som de inte tränat på kan de i regel inte lösa situationen.

Äkta speluppfattning är enligt min mening individuell och därför ska träning inriktas mot att hitta verktyg för att hjälpa individen att se spelet och ta beslut utifrån vilken bedömning individen gör av den unika spelsituationen där individen tar hänsyn till följande faktorer: medspelare, motspelare, position, väder, underlag, när i matchen, vad behöver matchen just nu etc. Hur man exakt tränar detta finns det såklart inte ett facit till men jag tror ändå att följande måste vara med i träning för att underlätta individens spelförståelse:

  • Autentiska övningar - koppla övningen till specifka matchsituationer så att individens koppling till hur den förvärvade kompetensen kan användas blir tydlig. Det är ganska vanligt att spelaren får gissa sig till hur det man har tränat på kan användas i match och då är övningen inte verklighetsanpassad/autentisk. Om du vill träna på autentiska spelövningar så konstruera omställningsövningar som är så lika omställningar som möjligt på match.
  • Orientering i anfallsspel - konstruera övningar som tvingar spelar att titta på spelet och inte på bollen. Viktigt här är att spelaren måste ta ett beslut utifrån hur den har tittat på spelet. Utvärdera beslutet!
  • Orientering i försvarsspel - återigen konstruera övningar som tvingar spelare att se på spelet och ta hänsyn till boll, medspelare och motspelare. Spelaren måste fatta beslut såsom ska jag pressa, markera, täcka, falla, flytta upp etc. Utvärdera beslutet!
  • Undvik att skapa övningar där spelarna inte behöver fattar ett beslut; exempelvis klassiska passningsövningar med massa konor som bara går runt och runt.
  • Undvik övningar med falska beslut. Det är oftast övningar som innehåller 2-3 färdiga beslut och dessa övningar kan se ut som att man jobbar med speluppfattning utifrån ett kontruktivistiskt perspektiv men det är utifrån en förstärkningsmodell då övningen går ut på att göra dessa 2-3 beslut. Och när dessa 2-3 beslut görs så stimulerar vi det beteendet genom att berömma det och då är vi behavioristiska.

Ovan är i grova drag mitt perspektiv på spelförståelse och för att summera det kan det beskrivas vare en konstrukivistisk process där målet är att tydliggöra för individen sin bild av spelet. Det innebär inte alls att tränaren är passiv utan tvärtom - tränaren tar hela tiden beslut kring vad som är autentisk och vad individen rimligtvis är mogen att hantera.

Sundbybergsmodellen, vår läroplan för fotboll

Det du läser om här i bloggen kan du läsa mer om i boken Sundbybergsmodellen. Alla medlemmar, spelare och ledare i Sundbybergs IK Fotboll får den gratis. 
Kommentar Tack för ännu ett givande inlägg! Båda begreppen är oerhört viktiga och ska därför stimuleras på bästa sätt av oss tränare. Jag tänkte komma med två konkreta tips som jag har haft nytta av. 1. Lärandemetod. För mig som tränare har det varit väldigt framgångsrikt att jobba med PROBLEMLÖSNINGSMETODEN. En metod som Stephanos presenterade för mig för inte längesen men som jag efter en närmare tanke insåg att jag jobbat med i stort sett varenda gång vid spelövningar. Det är en väldigt effektiv metod som går ut på att spelarna själva ska komma fram till lösningar på de problem som dyker upp under spelets gång. Du kan även som tränare konstruera problem i spelet som spelarna ska ställas inför och hantera. Andra effektiva metoder finns självklart! Men jag vill inte överskrida Stephanos inlägg så jag tar inte upp dessa :) 2. Ett annat ämne som jag tycker att vi tränare ”glömmer” att uppmärksamma är kroppställningen. I förbundets litteratur presenteras bollhållarens kroppställning som rätt- respektive felvänd. Jag skulle vilja att vi istället uppmärksammar en annan kroppställningen som är en kombination av de båda och som spelaren ska inta innan denne får bollen– nämligen HALVT RÄTTVÄND. 3. Genom denna kroppställning får spelaren bättre förutsättningar till att följa spelet. Han kan ”tjuvtitta” i förväg (innan han får bollen) och det kommer leda till att han FÖRSTÅR fördelarna med att se på spelet. 4. Dessutom kommer det medföra till att spelaren snabbare kan följa spelet offensivt och defensivt – han sparar ju tid på att alla 360° vändningar! Det gäller alltså för spelare utan boll som befinner sig vid en spelsituation – i syfte att vända upp snabbare och ta nästa steg i anfallet. PS. Det finns visst en definition av spelförståelse :)
- Daniel Romanos. 25 okt 2012 (Svara på inlägg | Abuse)