Goda råd till Peter Schilling (S) - här kan du visa handlingskraft

Från kansliet, 12 maj 2021


För fotbollen i Sundbyberg fortsätter läget med ytor och träningstider vara kritiskt. Vi blir tvungna att tacka nej till flera spelare och våra träningsgrupper trycks in på en 1/8 av fotbollsplanerna för att alla ska få plats. Under tiden står flertalet grus- och gräsytor i kommunen tomma och oanvända sedan flera år tillbaka. 

Basebollarenans gräsyta, Tornparkens grusplan, Skogsbackens grusplan, Duvmossens gräsyta, Duvkullavägens grusplan och Skvadronsbackens grusplan är några exempel på ytor som står tomma. Alla dessa ytor vore fullt möjliga att träna fotboll på och skulle, förutom att förbättra fotbollsmöjligheterna enormt, också fylla hela kommunen med både spontant och organiserat idrottande barn. Kommande 5-6 åren, i väntan på en större idrottsanläggning, skulle dessa mindre ytor förbättra fotbollsförutsättningarna med fler tider för lagen och större planytor per grupp.
Dessa alternativa, men fullgoda, lösningar skulle förbättra och underlätta för fotbollen i Sundbyberg. Lägg konstgräs på några mindre gräs/grusytor för fotboll, ytor som står redo och som skulle ta ca 3-6 månader att färdigställa (jämfört med 5-6 år fr.o.m idag för ett större projekt).
Peter Schilling (S), Johan Storåkers (L), nu har ni chansen att visa handlingskraft och leverera fler träningsmöjligheter för fotbollen i Sundbyberg.

Kansliet
Sundbybergs IK Fotboll

0 kommentarer. Skriv en kommenter

Ordförande har ordet: Tack alla engagerade ledare och föräldrar

Morthen, 7 maj 2021


Då har vi kommit in en bit på det nya året. Inomhussäsongen har vi nu lagt bakom oss och äntligen är det dags för de lite grönare planerna igen. Det rådande läget har under vintern satt sina spår i verksamheten på lite olika sätt. Vi fick bl.a. genomföra vårt första helt digitala årsmöte i sektionen. Tekniken fungerade utmärkt och deltagandet var minst sagt stort med fler än 50 personer på plats.

Som jag skrev i mitt förra inlägg så kommer vi i styrelsen att lägga fokus på att bli klara med allt arbete som krävs för att kunna bli en Diplomerad Förening under året. Detta kommer självklart att uppmärksammas när vi kommer så långt. Stort tack till alla som bidragit till arbetet och svarade på enkäten för Diplomerad Förening, resultaten har gjort det möjligt för oss i styrelsen att fortsätta förbättra de områden som ni betonat behöver störst lyft. 

Konsulenterna har som alltid bråda dagar och det känns fortsatt bra med en stark bemanning under våren med 3,5 personer på plats. Jag vill verkligen lyfta fram de instruktionsfilmer som börjat produceras på våran YouTube-kanal >>. Ett enormt bra stöd för både nya och mer rutinerade tränare som förhoppningsvis ska ge inspiration och vägledning. 

Det ekonomiska läget i sektionen är fortsatt stabilt och vi har ett bra utgångsläge för att kunna stärka upp verksamheten på olika sätt under året som kommer. Skulle pandemin bli än mer utdragen under året så kommer det inte innebära några ytterligare belastningar på våra finanser. 

Jag vill avslutningsvis passa på att tacka alla ledare och föräldrar som fortsatt leverera roliga träningar och hållit uppe spelarnas entusiasm trots att vi inte fått spela matcher på flera månader nu. Äntligen drar Sanktan igång och jag poängterar vikten av att alla hjälps åt att följa StFF:s restriktioner så att barnen får fortsätta spela matcher hela året. 

På det så har många träningsgrupper, nu när utomhussäsongen dragit igång, också fått ett stort ansvar att välkomna en mängd nya spelare till klubben. För det första är det otroligt kul att så många nya spelare vill spela i Sundbybergs IK, men framför allt så måste jag verkligen lyfta de ansträngningar som så många av er gjort för att välkomna alla nya spelare, en eloge till er.

Slutligen hoppas jag på att under året kunna besöka både matcher och träningar. Att på nära håll kunna ta del av verksamheten och få ny input och idéer är centralt för att vi i styrelsen kan fortsätta utveckla fotbollssektionen i nära dialog med alla spelare och ledare. 


Morthen Holmberg
Ordförande
Sundbybergs IK Fotboll

0 kommentarer. Skriv en kommenter