Så här vill kommunen lösa fotbollens vinterträning 20/21

Roberto, 30 aug 2020


Här kan du ta del av Sundbybergs kommuns brev till Fotbollen rörande vinterträning:

"Vi önskar med detta brev informera er om hur Sundbybergs stad avser att följa upp det samtal vi hade den 29 maj om möjlighet till fotbollsverksamhet året runt. Den politiska ledningen i Sundbyberg har i och med detta gett kultur- och fritidsförvaltningen följande uppdrag:

Utred förutsättningarna för fotbollsverksamhet året runt genom att ta fram grundläggande fakta och värdera plus och minus med följande alternativa inriktningar. Den aktuella tidsperioden är fram till och med det år då den större anläggningssatsningen är på plats:

1. Fortsätta ett arbete, som genomförs redan idag, med att möjliggöra fotbollsverksamhet utomhus året runt. Göra en lista med punkter över viktiga arbetsinsatser och åtgärder som fortsatt krävs för denna inriktning.

Inom ramen för detta arbete önskar det politiska styret även att förvaltningen utreder möjligheten att hyra tider för fotbollsverksamhet under vinterhalvåret i en annan kommun. Om detta är möjligt skulle detta även kunna frigöra ett antal tider för andra idrotter i våra ordinarie idrottshallar.

Detta underlag ska levereras så att åtgärder kan genomföras till och med vintersäsongen 2020/2021.

2. Hyra eller köpa ett ballongtält till en 7-mannaplan. Utreds så att beslut kan tas till vintersäsongen 2021/2022

3. Hyra eller köpa ett ballongtält till en 11-mannaplan. Utreds så att beslut kan tas till vintersäsongen 2021/2022

Viktiga faktorer att ta i beaktning är ekonomi, åtaganden och arbetsinsatser för stadens personal, förutsättningar för ett upphandlingsförfarande och tekniska förutsättningar. Utredningarna bör vara av rimlig omfattning och kan levereras i etapper om det underlättar för förvaltningen.

Vänliga hälsningar,

Johan Storåkers Kommunalråd (L) och kultur- och fritidsnämndens ordförande

Johan Malmgren
Förvaltningschef kultur- och fritid

Mikael Eljenmyr
Idrottschef"


Tidigare inlägg i ämnet: 
Hej Jonas Nygren, kommunstyrelsens ordförande (nov 2015)
Möte med kommunen om vinterträning (nov 2015)
Ingen bra start kommunalråd Mikael T Eriksson (jan 2016)
Snart får idrotten och fotbollen i Sundbyberg svar om anläggningar (maj 2018)
Pressmeddelande: Unik idrottsanläggning byggs i Sundbyberg! (maj 2018)
Vem ska du rösta på? Vi har frågat partierna om nya fotbollshallen (aug 2018)
Du vann valet, det blir en ny fotbollshall (multisporthall) på IP! (sep 2018)
Nu byggs Multihallen och idrotten blir kvar på Sundbybergs IP (apr 2019)
Anonym kampanj mot Multihallen och idrotten i Sundbyberg (jun 2019)
Multihallen död. Dags för Peter Schilling att leverera alternativ (jun 2019)
Sundbybergs kommun klarar inte vad andra kommuner klarar (jun 2020)

0 kommentarer. Skriv en kommenter