Nu fattar kommunstyrelsen beslutet många aldrig trodde skulle komma!

Roberto, 3 jun 2018


Från mytbildning, uppgivenhet och rykten...

För 8 år sedan återvände jag till Sundbybergs IK Fotboll och började engagera mig i styrelsearbetet. Det första jag ville prata om var anläggningsfrågan och de första jag fick lära mig var att det inte var någon idé. De som hade varit med längre i sektionen gav mig en dyster bild av möjligheten att vara med och påverka. "Alla idrottsplatser ska rivas för att ge plats för bostäder eller kontor", var en sak jag fick höra. När jag frågade vart man kan läsa om de besluten visste ingen. När jag frågade vart ryktet kom i från så fick jag ett ännu otydligare svar. När jag frågade vem man skulle prata med kunde man inte peka ut någon person. Allt kryddades sedan med en rad andra hörsägner om olika planer på att flytta, bygga och ändra idrottsanläggningar i staden. Nästan lite som en konspiration. 

...till kraftsamling och konkreta handlingar

I själva verket var känslan så klart ett uttryck för uppgivenhet inför att det var för svårt att nå fram och ett för stort arbete att driva frågan hela vägen. Det kräver resurser och det är vad den ideella idrotten aldrig har tillräckligt av. Och i andra änden fanns det givetvis mycket stora utmaningar i att faktiskt driva ett samlat grepp, och en samlad kommunikation, om idrotten i Sundbyberg framåt. Viljor hos kommunledning, opposition, tjänstemän, olika idrotter, olika föreningar, medborgare ska matchas mot budgetar, detaljplaner, arkitekter och prioriteringar. Det är ett enormt arbete som kräver stor kompetens och enormt engagemang att driva även från dem som ska besluta och genomföra. 

...till en milstolpe större än idrotten

När kommunstyrelsen nu går till beslut om den nya anläggningen på Sundbybergs IP är det ett beslut som går långt utanför idrotten. Det finns nu ett hos idrotten förankrat beslut om prioriteringar och en idogt framarbetat idé om hur beslutet ska ta formen av en anläggning för framtiden. Många, många aktörer i Sundbyberg har samarbetat under lång tid för att göra det här möjligt. Beslutet handlar om att vi som bor och lever i Sundbyberg får se ett exempel på hur många av de mest betydelsefulla krafterna i kommunen visar att det här är världens bästa plats att bo på. Inte bara en plats nära innerstaden. En stad med egna visioner och kraft att närma sig dem. 

Jag är själv 3:e generationens sumpanbo och mina barn 4:e. Den 1:a generationen i vår familj är 97 år gammal och bor fortfarande på Fredsgatan. För oss alla är det här större än en VM-final :) 

Beslutet måndagen den 4/6 2018 är en milstolpe för Sundbyberg.

//Roberto


Tidigare inlägg i ämnet: 
Hej Jonas Nygren, kommunstyrelsens ordförande (nov 2015)
Möte med kommunen om vinterträning (nov 2015)
Ingen bra start kommunalråd Mikael T Eriksson (jan 2016)
Snart får idrotten och fotbollen i Sundbyberg svar om anläggningar (maj 2018)
Pressmeddelande: Unik idrottsanläggning byggs i Sundbyberg! (maj 2018)

1 kommentarer. Skriv en kommenter