Vad är och betyder taktik?

Kansliet, 15 apr 2014 Taktik är något som vi använder i match och det är främst äldre ungdomslag eller seniorlag som ska ha en uttalad taktik beroende på match.. För att primärt vinna matchen tar vi hänsyn till en rad olika faktorer som t ex väder, underlag, motstånd, egna spelares skicklighet och vilken uppställning och organisation vi väljer för det egna laget. Taktiken är på så sätt inte statisk eller oföränderlig. Den kan skifta från match till match och vi som ledare eller tränare kan rent av förändra matchbilden helt i och under en enstaka match. Ett annat begrepp som kan användas för taktik är spelsätt. Begreppet spelsätt indikerar dels vilken matchplan vi har för den enstaka matchen, dels hur vi under match kan arbeta med matchpulsering, det vill säga hur vi förändrar vårt spelsätt utifrån matchbilden. Herrlaget utgår ifrån fyra spelsätt vilka är:

1. Kontringsspel – I detta spelsätt är bollinnehav inte av vikt, det centrala är hur vi straffar motståndarna när de tappar bollarna, således är kontringar med låg risk, djupledspassar, passningar till spelare i hög fart och att vi skapar 1 mot 1 situationer i sista tredje del prioriterade.
2. Kontrollerande spel – I detta spelsätt prioriterar vi ett bollinnehav men spelar med stora marginaler och styr tempot i matchen, dvs ett possessions spel. I vårt försvarsspel prioriterar vi en låg/medelhög press och vi växlar mellan den direkta och indirekta återerövringspressen. Denna typ av spel använder vi oss av när vi leder men vill undvika att blotta oss för motståndarna.
3. Dominerande spel – I detta spelsätt är det av vikt att vi har ett bollinnehav och fyller på med mycket folk framåt för att skapa en övertalighet, 1 mot 1 situationer och 2 mot 1 situationer, vi spelar då en positional play. I vårt försvarsspel spelar vi med en hög press och en direkt återerövringspress. Vi uppmuntrar även ett modigt försvarsspel i 1 mot 1 situationer.
4. Forcerande spelsätt – I detta spelsätt så blottar vi oss för att skapa målchanser och fyller på med mycket folk. Det kan även bli på så vis att vi använder oss av högriskpassningar i större utsträckning än i tidigare spelsätt. I vårt försvarsspel spelar vi med en hög press och direkt återerövringspress. En del markeringsinslag kan återfinnas i högre utsträckning än de andra spelsätten just för att öka våra möjligheter att vinna tillbaks bollen.

Inför och till varje match gör vi en bedömning av vad som är ett rimligt spelsätt och tränar lite extra på det under veckan så vi kan ha ett tydligt spelsätt när vi startar matchen. Vill dock poängtera att vi också ska ska vara flexibla nog och ändra spelsätt om det behövs.
0 kommentarer. Skriv en kommenter

Omställningar - en nyckel i modern fotboll

Kansliet, 3 apr 2014
Målet med detta inlägg är inte att alla våra träningsgrupper ska börja fokusera väldigt mycket på just omställningar i träning. Snarare är poängen att bidra till en ökad insikt och att det är bra med tydliga idéer kring hur ni som 9- och 11-mannalag ska ställa om när ni just väljer att träna på det.  Vad är en omställning? Det är övergången mellan anfalls- och försvarsspel; med andra ord precis när man vunnit bollen från motståndarna eller när man tappat bollen till motståndarna.

Nedan tänkte jag presentera Herrlagets syn på omställningar. Omställningar är den moderna fotbollens viktigaste element att hantera utifrån ett offensivt såväl som defensivt perspektiv. Vi - Herrlaget - vill därför ha tydliga idéer för hur vi hanterar omställningar beroende på var på plan de sker.

Från försvar till anfall (kontringar)
Gällande kontringar så skiljs det på kontringar med låg risk kontra hög risk. Skillnaden kan i korthet beskrivas vara att en kontring med låg risk består av flera korta passningar fram till avslutssituationen än och med hög risk har färre antal passningar som generellt är långa passningar. Vi gör följande när vi kontrar:

1. Vi prioriterar kontringar med lågrisk, alltså flera korta passningar snarare än ett fåtal längre passningar.
2. Vinner vi bollen högt upp på plan så utnyttjar vi vårt numerära övertag och forcerar fram snabbt.
3. Vinner vi bollen på kanten något längre ned och kan driva en längre sträcka så gör vi det innan spelvändning/djupledspass alt. pass till felvänd forward spelas.
4. Bortre ytterzonsspelare tar sig snabbt fram i djupled och gör sig spelbar.
5. Övriga spelare ”stormar” in i straffområdet för en optimal avslutningsfas.
6. Om vi vinner bollen och blir utsatta för tuff återerövring av motståndarna vänd hem till målvakt och därefter vidare till andra sidan så att motståndarna inte kontrar på vår kontring.

Från anfall till försvar (återerövring)
Två metoder finns kring defensiva omställningar, vilka är indirekt återerövringspress och direkt återerövringspress. Den indirekta metoden innebär att ett lag i första hand vill vinna tillbaks bollen i ett senare skede och således prioriteras täckning av ytor först och därefter press på bollhållare. Den direkta metoden innebär att man efter en bollförlust pressar bollhållaren så tidigt som möjligt med den spelare som är närmast motståndarens bollhållare, för att i första hand vinna tillbaks bollen och i andra hand förhindra en snabb passning i djupled. Vi gör följande i vår återerövring:

1. Tappar vi bollen på egen planhalva och vi är klart övertaliga jämfört med motståndarna så direkt återerövrar vi.
2. Tappar vi bollen på egen planhalva och det är numerärt lika läge eller att vi är undertaliga så faller vi och centrerar med de spelare som återstår, dvs. vi indirekt återerövrar. En spelare utför en fördröjande press på motståndaren så att övriga i laget hinner hem.
3. Tappar vi bollen på offensiv planhalva med större delen av laget bakom boll ska alltid spelaren närmast bollhållare utsätta motståndaren för en massiv och mycket aggressiv press.
4. Tappar vi bollen på offensiv planhalva och större delen av laget är bakom boll och vi som lag har korta avstånd så utsätter vi motståndarna före en mycket tuff press där målet är att vinna bollen inom 6 sekunder.
5. Om vi inte vunnit tillbaks bollen efter 6 sekunders direkt återerövringspress så samlar vi ihop laget bakom boll så nära våra utgångspositioner som möjligt och påbörjar en etablerad press.

0 kommentarer. Skriv en kommenter