Anonym kampanj mot Multihallen och idrotten i Sundbyberg

Roberto, 11 jun 2019

Under de senaste veckorna har något mycket intressant utspelat sig i Sundbybergs lokaltidningar "Mitti" och "Vi i Sundbyberg": Otaliga välformulerade insändare har publicerats. Alla som läser insändare vet att nivån brukar skifta, men så har det verkligen inte varit när det gäller insändare mot Multihallen.  

En annan intressant iakttagelse är att alla insändare är anonyma. Det gäller förstås inte mina inlägg. Där skriver jag under med mitt namn och att jag representerar Sundbybergs IK, Sundbybergs IK Fotboll och Sundbybergs idrottsallians officiella hållning. Allt annat vore otänkbart. Men de anonyma inläggen tar istället gärna upp mitt namn när de skriver. Inte sitt eget. De representerar uppenbarligen inte heller någon förening eller något politiskt parti, för då får man ju hoppas att de hade skrivit under med det. Dessutom har ju alla föreningar och partier varit med i de diskussioner som först fram till nu. Alla kan ju ångra sig, men då bör man väl göra det öppet?

En tredje iakttagelse är att ingen som skrivit en insändare har sagt att de är rädda för risken att få sin utsikt förstörd. Konstigt tycker jag då dem som var mest engagerade mot hallen, under kommunens dialogmöte, var bostadsrättsföreningarna runt idrottsplatsen. Bostäderna på höjden blev för övrigt försenade med många år då de boende i villorna bakom tyckte att de nya husen förstörde deras boende. Klassiskt. 

Mitt tips till dig som skriver insändare är att visa vem du är och vad du egentligen står för och vem du faktiskt representerar. För inte ens om ni kommer upp i otroliga 20-30 anonyma insändare så kommer det förhoppningsvis ändra på att våra politiska partier 1) har tagit beslutet både före och efter valet, 2) har tagit beslutet i dialog med idrotten i Sundbyberg och att 3) demokratiska beslut inte alltid gör den enskilde glad. Det är nyttan för de många som räknas. 

/Roberto


Tidigare inlägg i ämnet: 
Hej Jonas Nygren, kommunstyrelsens ordförande (nov 2015)
Möte med kommunen om vinterträning (nov 2015)
Ingen bra start kommunalråd Mikael T Eriksson (jan 2016)
Snart får idrotten och fotbollen i Sundbyberg svar om anläggningar (maj 2018)
Pressmeddelande: Unik idrottsanläggning byggs i Sundbyberg! (maj 2018)
Vem ska du rösta på? Vi har frågat partierna om nya fotbollshallen (aug 2018)
Du vann valet, det blir en ny fotbollshall (multisporthall) på IP! (sep 2018)
Nu byggs Multihallen och idrotten blir kvar på Sundbybergs IP (sep 2018)

Kommentar Roberto, Jag förstår att du gärna vill få bättre möjligheter till inomhusträning för fotboll. Dessa möjligheter är klart sämre i vårt område jämfört med till exempel i Malmö- och Göteborgsregionen. Men frågan är ju hur man gör detta på ett ekonomiskt rimligt sätt. Jag var tyvärr förhindrad att delta i dialogmötet kring hallen. Vår bostadsrättsförening hade två representanter där. Vad jag förstår är hallbyggets kalkyl nu uppe i 783 MSEK allt ännu inte räknat. Bara ränta och amortering, (före driftskostnader) torde ligga på runt 40 MSEK per år. Med driftskostnader kanske 60 MSEK per år. Fotbollsplanen svarar för halva hallen alltså c:a 30 MSEK per år. Är det något SIK fotboll har lagt in i sin långtidsbudget? Ja jag erkänner att jag får min utsikt störd. Det påverkar förstås min inställning till hallbygget. Jag försöker dock förhålla mig till fakta på ett respektfullt sätt, vilket jag inte tycker att du gör. Du påstår att alla föreningar var involverade innan det politiska beslutet att gå vidare med hallen fattades i juni 2018. Bostadsrättsföreningarna runt idrottsplatsen var varken informerade eller involverade. Tvärtom var det ju så fiffigt att man med hjälp av en detaljplan från 1970-talet skulle kunna ge bygglov till en idrottshall utan krav på samrådsförfarande. Man kunde lugnt köra över de kringboende. Efter att närapå ha blivit överkörda är det naturligt att vi engagerar oss lite extra nu. Du påstår också att politikerna har fattat beslut både före och efter valet. Det är inte sant, något beslut efter valet finns inte. Sedan kan man ju fråga sig om en fördyring från 559 MSEK till 783 MSEK är något man kan bortse ifrån. Gäller beslutet fortfarande? Jag tycker ni i fotbollen skall tänka om och tänka rätt. Gör modernt konstgräs på gräsplanen och bygg en ”övertryckshall för vinterbruk. Är mycket billigare och går mycket snabbare.
- Hans Krüger ordf brf Bergaliden. 14 jun 2019 (Svara på inlägg | Abuse)
Kommentar Hej Hans! Om någon hade sagt till Fotbollen för 3 år sedan att man ville bygga ett nytt konstgräs och en övertryckshall hade vi jublat länge. Lika länge som vi skulle göra om någon sa att det skulle bli av idag. Det enda vi har gjort tydligt är att vi behöver "vinterträningsmöjligheter" till den sport som sysselsätter flesta barn och ungdomar i Sundbyberg på vintern. Nu agerar vi för att slå vakt om det löfte om vinterträning vi fått. Vad gäller budget, finansiering, samverkan, bygglov och allt annat så kan du (och andra) sluta koppla ihop idrotten, Fotbollen och mig med det. Lyckligtvis för alla medborgare är det idrottens roll att säga vad idrotten behöver och kommunens roll att föreslå, förankra, hantera byggproccesser, besluta om budget och genomförbarhet. Kommunen å sin sida leds av folkvalda politiker (som representerar oss sundbybergare) och när vi talar om att föreningar varit med och berättat om sina behov så avser jag självfallet inte bostadrättsföreningar. Håller för övrigt med dig om att fakta och respekt är viktigt. Låt oss fortsätta så.
- Roberto. 16 jun 2019 (Svara på inlägg | Abuse)