Riktlinjer för sociala medier

Dessa riktlinjer gäller Sundbybergs IK Fotbolls officiella kanaler och lagens officiella lagkonton.

Med sociala medier menar vi här till exempel bloggar, hemsidor, Facebook, Twitter, Instagram m.fl. Inom Sundbybergs IK Fotboll så är man ansvarig för att kommunicera i enlighet med sektionens riktlinjer.

Sundbybergs IK Fotboll ser positivt på användningen av sociala medier som ett sätt att lyfta fram Sundbybergs IK Fotbolls värdegrund, fotbollsmodell och varumärke. Vår värdegrund beskriver vi med orden fotboll, transparens, engagemang, inklusivitet och kvalitet.

Det här ska du tänka på

 • Din medverkan i sociala medier påverkar också bilden av Sundbybergs IK Fotboll. Använd sunt förnuft.
 • Du är alltid personligt ansvarig för sådant du publicerar på eget initiativ oavsett om publiceringen skett i egenskap av medlem, ledare, förtroendevald eller privat.
 • Förolämpningar eller mobbning av med/motspelare, ledare, domare eller andra intressenter inom fotbollen får inte förekomma.
 • Är du osäker på vad du kan publicera/skriva frågar du fotbollskonsulenterna.

Bilder och kommentarer

 • Fråga om lov innan du fotograferar eller filmar andra personer i syfte att publicera på sociala medier. Använd den mall för samtycke som finns att ladda ned på vår webbplats.
 • Du får inte ta bilder i omklädningsrummen under ombyte eller dusch och än mindre publicera bilderna. Du får dessutom inte publicera bilder eller video som på något sätt kan upplevas som kränkande, generande eller obehagliga för den som är med.
 • Kommentera inte någon nedsättande. Kommentarer baserat på en persons religion, kön, sexuella läggning eller hudfärg är inte acceptabelt.
 • Använd inte andras material utan tillåtelse och ange källa och följ de upphovsrättsliga regler som gäller.
 • Tänk på att länkar kan uppfattas som en rekommendation från Sundbybergs IK Fotboll.

Respekt och sunt förnuft

 • Personliga påhopp, mobbning, ryktesspridning, spekulationer eller annan medveten publicering av felaktig information ska inte förekomma.
 • Om riktlinjerna inte följs upprepade gånger kan det leda till att träningsgruppens konton tas över av fotbollssektionen och stängs ned. Om det rör enskilda medlemmar som upprepade gånger bryter mot riktlinjerna kan det både leda till uteslutning och, vid grova fall, till polisanmälan.
 • Vid alla frågor och diskussioner som rör Sundbybergs IK Fotboll som förening ska du hänvisa till fotbollskonsulenterna eller styrelsen.