Riktlinjer för MyClub

Den största delen av våra inkomster kommer via kommunala och statliga bidrag.

I Sundbybergs IK Fotboll använder vi MyClub som helhetslösning för vår administration, där alla delar sitter ihop på ett bra sätt. MyClub används till:

 1. Medlemsadministration
 2. Närvarorapportering
 3. Kalender
 4. Kallelser
 5. Mailutskick
 6. Laghemsidor

Det är extremt viktigt att vi alla hjälps åt att använda MyClub på bästa sätt för att Sundbybergs IK Fotboll ska få in medlemsavgifter, bidrag och underlätta fotbollskonsulenternas arbete.

Sundbybergs IK Fotbolls gemensamma resurser

Genom att alla hålla MyClub uppdaterat med rätt medlemsuppgifter kan både fotbollssektionen och lagledningarna på ett bra sätt få överblick över sina medlemmar och kommunicera till dem via post, nyhetsbrev och hemsida. Som medlem ser du till att alltid meddela dina förändrade kontaktuppgifter till lagledningen. Som ledare lägger du in dem i MyClub.

MyClub är en förutsättning för att fotbollssektionen ska kunna administrera alla inbetalningar och utskick, vilket betyder att Sundbybergs IK Fotbolls inkomster, och därmed också våra gemensamma resurser, hänger på att uppgifterna är uppdaterade.

Mer resurser kan översättas till mer personal på kansliet, fler fina planer, hålla nere medlemsavgifter, roligare arrangemang, bättre utrustning osv osv.

Om du är ledare och inte har inloggningsuppgifter eller behöver utbildning ska du vända dig till kansliet >>

Om närvaro och sammankomster

 • För att en sammankomst skall räknas så skall den varat i minst en timme.
 • Endast en sammankomst per dag och barn är bidragsberättigad.
 • Sammankomsten skall ha minst tre bidragsberättigade deltagare i åldern 7-20 år.
 • Sammankomsten skall vara ledarledd.
 • ”Barn” i åldern 7-20 år är bidragsberättigade.