Riktlinjer för lagsponsring

Det finns många regler kring sponsring och all sponsring med "motprestation" är förknippad med reklamskatt.

Det är alltid en styrelsefråga när en sponsor samarbetar med fotbollssektionen, oavsett om det rör sponsring av enskilda träningsgrupper eller hela fotbollssektionen. Dessutom ska klubbstyrelsen godkänna samarbetet.

För enskilda träningsgrupper gäller följande (exkl. senior- och juniorlag)

  • Tryck av sponsorlogotyp tillåts inte på matchtröjor.
  • Tryck av sponsorlogotyp kan tillåtas på t.ex. träningskläder och väskor m.m.

Sponsorn ska i första hand godkännas av fotbollsstyrelsen, ytterst av klubbstyrelsen. Sponsringen får inte gå emot de regler som Svenska Etiska Rådet, har tagit fram vad gäller, rasism, etik och moral och inte heller gå emot fotbollens egen värdegrund. Sponsorn får inte heller konkurrera med redan befintliga sponsoravtal.

Reklamskatt

När beslutet är att sponsringssamarbete kan inledas köper fotbollssektionen in de material som sponsorns namn ska finnas på. Sponsorn blir sedan fakturerad av fotbollssektionen enligt överenskommen summa (exkl. eller inkl. reklamskatt). När fotbollssektionen erhållit betalning, redovisar fotbollssektionen reklamskatten till klubbstyrelsen och träningsgruppen erhåller resten. Reklamskatten är 6,9%.

Reklamskatt utgår när man på något vis gör en motprestation till en sponsor. Exempel på det kan vara att man genom tryck eller speakertext tackar sin sponsor. Undantaget från reklamskatt är när man till exempel döper sin cup till ett företagsnamn. Om man erbjuds varor istället för pengar, till exempel lotterivinster eller serveringsvaror, och på något sätt nämner sponsorns namn, i tryck eller speakertext, så skall det utgå reklamskatt på varans värde.

Det är viktigt att detta med reklamskatt sköts på ett korrekt sätt, då det är förknippat med höga böter, om den inte deklareras som den skall, och det är mottagaren av sponsring som är ansvariga för att redovisning sker.

Om du har fler frågor kontakta Kansliet >>