Riktlinjer för lagkassa

I alla träningsgrupper stöter man förr eller senare på knepiga frågor kopplade till hur man ska hantera lagets kassa. Här får du ett antal riktlinjer och förtydliganden från fotbollsstyrelsen.

Det finns i huvudsak två typer av frågor. Den första handlar om vart och hur kassan ska administreras. Den andra om behovet av lagkassa, storlek, pengainsamlingar och lagaktiviteter.


Hur och vart lagkassan ska administreras

"Pengarna i en lagkassa tillhör alltid föreningen, inte det enskilda laget"  Skatteverket

Alla pengar som samlas in i Sundbybergs IK Fotbolls namn tillhör Sundbybergs IK Fotboll och ska därför bokföras av Sundbybergs IK´s kansli. Det finns välfungerande transparenta rutiner för det. Inga pengar får ligga på privata konton hos någon ledare eller förälder. 

Anledningarna till varför det ska vara så här är många: Pengarna som laget samlar in ska förvaras på en plats där alla har lika insyn och tillgång. Det är Sundbybergs IK Fotbolls pengar och då ska Sundbybergs IK Fotboll ha full insyn. Det händer att ledare försvinner av olika skäl och om pengarna ligger på privata konton så försvinner de med ledaren. Det händer att pengar förskingras och då kan ingen göra något om pengarna ligger hos en enskild ledare. Det händer att spelare slutar och då ska pengarna bli kvar i kassan, då de inte tillhör spelaren. Det händer att lag slås ihop och då ska lagkassorna slås ihop. Det händer att lag lägger ner och då ska pengarnas användning beslutas av fotbollsstyrelsen. 


Storlek, insamlingar och aktiviteter

De här riktlinjerna är satta för att vi ska vara anpassade till den verklighet vi har i vår klubb och som råder i många andra klubbar. Vi har en stor blandning av familjetyper. Vi har välbeställda medlemmar och medlemmar med mycket begränsad ekonomi. Vi har medlemmar som klarar att lägga mycket tid ideellt och vi har dem som inte klarar det. Om det förr om åren var 2 familjer av 20 som inte hade lika villkor som de övriga, så är det idag en enorm variation i hur våra medlemmars livssituationer ser ut. Det finns inte längre en "standard" och därför måste alla lag utgå ifrån minsta gemensamma nämnare. Det ska finnas plats för alla och vad vi alla förenas av är att vi vill spela fotboll. 

Minsta gemensamma nämnare är det som krävs för att ha en löpande träning och ordinarie seriespel. Det ska stå i centrum före alla andra aktiviteter.


Mer om kostnader

  • Alla som kan betala medlemsavgift och sektionsavgift till Sundbybergs IK och följer klubbens stadgar är medlemmar på lika villkor.

  • Utöver medlems- och sektionsavgift tillkommer på individuell nivå vissa kostnader som är svåra att undvika, men kan variera utifrån egna val. Kostnader för exempelvis fotbollsskor, benskydd, vattenflaska, strumpor etc. Material som behövs för att kunna spela fotboll.

  • Ytterligare mindre kostnader tillkommer, som är relaterade till lagets aktiviteter och behov av utrustning. Dessa extra lag-kostnader ska hållas så låga som möjligt. Exempel på sådana kostnader kan vara deltagaravgifter till en mindre cup eller för att hålla en lagfest. 100-500 kr per säsong är rimligt, där den högre summan gäller för äldre lag med större utgifter.

  • Om laget bestämmer sig för att för att samla in större summor för t.ex. läger och cuper, så ska det vara väl förankrat med lagets familjer 6-12 månader i förväg. insamlingsaktiviteten ska behandlas som ett tydligt uttalat projekt där kostnaderna och hur intäkterna ska samlas in kan visas. Därefter ska lagets alla medlemmar få möjlighet att ta ställning till om de vill göra det här tillsammans eller inte. Om inte mer än 80 % av lagets deltagare kan tacka ja är det ett tecken på att aktiviteten inte bör genomföras.

  • Det är också viktigt att anpassa kostnaderna så att de är lägre för de lägre åldrarna, där möjligheterna för spelarna själva är begränsade när det gäller bidra till att samla in pengar. 

Enskilda lag ska alltså i största möjliga mån undvika att dra på sig kostnader som kräver större ekonomiska ansträngningar eller större insatser i tid från medlemsfamiljerna i laget, då det får exkluderande effekt på dem som har brist på tid och pengar. Det centrala i vår verksamhet är att spela fotboll på träning och match, vilket ska vara möjligt för så många som möjligt.