Riktlinjer mot diskriminering

Sundbybergs IK Fotboll är emot all form av diskriminering, oavsett grund, och verkar i linje med våra egna, Riksidrottsförbundets och Svenska Fotbollsförbundets riktlinjer och med svensk lagstiftning.

Utgångspunkten för all verksamhet sammanfattas i vår läroplan Sundbybergsmodellen, i vår värdegrund och i våra riktlinjer på hemsidan. All verksamhet ska ske i enlighet med dessa då de tydligt visar hur vi anser att man bäst bedriver en bra fotbollsaktivitet i en sund miljö.

Lagens definition av diskriminering

En förenklad beskrivning av lagens definition av diskriminering är att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska också ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna

  • Kön
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck
  • Etnisk tillhörighet
  • Funktionsnedsättning
  • Sexuell läggning
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Ålder

Sundbybergs IK Fotboll står bakom de sju diskrimineringsgrunderna och arbetar för att vara en inkluderande klubb.

Har jag eller någon i min omgivning diskriminerats?

Om någon upplever sig diskriminerad kontakta kansliet via fotboll@sik.org. Om det förekommer fall där kansliet är involverade kontakta styrelsens ordförande.

Vill du läsa mer om diskriminering?

Mer information om diskrimineringsgrunderna och hur att motverka diskriminering finns på www.do.se.