Riktlinjer för utdrag ur belastningsregistret

Från 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar inom Riksidrottsförbundet (RF) kontrollera begränsat registerutdrag för ledare som har direkt och regelbunden kontakt med barn.

Sundbybergs IK är anslutna till RF och Sundbybergs IK:s klubbstyrelse upprättade dessa riktlinjer 2020-01-01.

Vilka ska visa upp det begränsade registerutdraget?

  • Alla ledare från 15 år och uppåt som i vår verksamhet arbetar med eller på annat sätt har direkt eller regelbunden kontakt med barn (alla under 18 år räknas som barn). Även ungdomar över 15 år som arbetar som ledare på exempelvis Fotbollsskolan, Knatteskolan m.m. ska visa upp utdraget, som inte avlönas av annan part (exempelvis Sundbybergs stad, dessa ska då uppvisa intyget till Sundbybergs stad).
  • Samtliga anställda (gäller även anställda/arvoderade tränare som enbart tränar seniorlag).
  • Medföljande vuxna/föräldrar som övernattar tillsammans med barnen på cuper/läger och dylikt.

Vad visar det begränsade registerutdraget?

Det visar endast grova brott som; mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.

För vem uppvisas det begränsade registerutdraget?

Registerutdraget ska uppvisas i original till någon av fotbollens anställda på kansliet. När det har uppvisats så lämnas det tillbaka till personen, det ska alltså inte sparas av kansliet. Registerutdraget kan heller inte scannas in och mejlas till ansvariga, utan måste alltså visas upp personligen. När registeruppdraget är uppvisat så bockar ansvarig person i rutan; registerutdrag uppvisat, som finns i MyClub.


Hur ofta ska ett begränsat registerutdrag visas upp?

Det ska visas upp en gång varje år. Senast den 31 januari eller senast 1 månad efter det att man påbörjat sitt ledaruppdrag.


Vad händer om en ledare inte visar upp sitt registerutdrag?

Om en ledare inom föreskriven tid inte visat upp sitt registerutdrag, så är ledaren avstängd från sitt uppdrag till dess att registerutdraget är uppvisat.


Hur beställer man ett begränsat registerutdrag?

Utdraget beställer man hos Polisen här >>

Ledare mellan 15-18 år behöver hjälp av målsman för att beställa utdraget. Polisens handläggningstid är ca 2 veckor, vilket är bra att ha i åtanke.