Välkommen till årsmöte 20 mars

1 februari 2022


Sundbybergs IK Fotboll bjuder in till sektionens årsmöte som går av stapeln söndagen den 20 mars 2022 11:00.

Årsmötet är en av de viktigaste delarna i Sundbybergs IK Fotbolls verksamhet. Det är tillfället då vi vill att våra medlemmar och framförallt ledare från alla våra 50 träningsgrupper samlas för att tillsammans prioritera och rösta om verksamhetens utformning. Din närvaro och ditt deltagande är av mycket stor betydelse för alla parter.

Uppslutningen har de senaste åren varit bra där vi årligen varit uppemot 100 närvarande. Förra året skrevs historia i samband med att vårt första digitala årsmöte någonsin ägde rum. I år blir det, tack och lov, som vanligt igen med ett fysiskt årsmöte.

Motioner till styrelsen och förslag till valberedningen

Medlemmar som under året fyller minst 12 år och som har betalt fastställd medlemsavgift för 2021 har rösträtt på årsmötet och rätt att lämna in motioner till årsmötet. Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 22 februari och skickas via mail till fotboll@sik.org

Valberedningen tar emot förslag på kandidater till fotbollsstyrelsen från våra medlemmar. Har du ett förslag på en person du anser lämpad att sitta i Sundbybergs IK Fotbolls styrelse, så mailar du ditt förslag till rouzbeh.najafi@gmail.com

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på kansliet för dig att ta del av fr.o.m. den 6 mars.

Kallelse och anmälan

Anmälan till årsmötet görs via att tacka JA på kallelsen som kommer via MyClub. Kallelsen skickas till alla medlemmar som under året fyller 12 år och äldre, samt ledare.

Söndag 20 mars 11:00
Allaktivitetshuset

Arkiv