Årsmöte 14 mars

17 januari 2020

Boka in lördag 14 mars i kalendern för Sundbybergs IK Fotbolls årsmöte 2020.

Vi fortsätter med vårt välbesökta årsmöteskoncept. Vi inleder med årsmöteshandlingarna och övergår sedan till att konsulenterna har ordet. Därefter intar en gästföreläsare podiet för att avsluta dagen på bästa sätt. Vem som kommer att föreläsa i år presenteras på hemsidan längre fram.

Det är av största vikt att våra aktiva ledare närvarar på årsmötet. Vi vill att alla våra träningsgrupper ska vara fysiskt representerade av sina ledare och kommer därför i vanlig ordning göra årsmötesdagen till en träningsfri dag. Vilket betyder att alla träningstider är avbokade den 14 mars.

Motioner till styrelsen

Ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari. Motioner skickas via mail till fotboll@sik.org

Förslag till valberedningen

Valberedningen vill ha in förslag på nya kandidater till styrelsen från våra medlemmar. Skicka ditt förslag till valberedningens sammankallare Dan Wetterborg på dan_wetterborg@hotmail.com

Välkomna

Lördag 14 mars kl. 11:00-14:00
Allaktivitetshuset
Sturegatan 10, 17231 Sundbyberg

Senaste inlägg