Fotbollsplanerna stängda pga snön

13 december 2018

20151130226493640_sbig

Fotbollsplanerna i Sundbyberg stad är inte i träningsdugligt skick pga snön som fallit

I vanlig ordning tränar vi inte på snötäckta planer. Det som händer om vi tränar på en snötäckt plan är att snön packas ihop och riskerna att den fryser till ett tjock islager är stor. Planen blir alltså ännu mer ospelbar framöver och dessutom under en längre period än nödvändigt då de tjocka islagret är i princip omöjligt att få bort fören den smälter av sig själv.

Konstgräset på Sundbybergs IP och Örvallen är fortfarande för nylagt för att klara av vinterunderhåll. Den enda planen som kommer vinterunderhållas är Rissne IP, precis som förra året.

Rissne IP är den enda planen som snöröjs under vintern. Är Rissne snörfri går det bra att träna. Ett vinterschema för Rissne IP har skickats ut till de äldsta lagen och nedåt i åldrarna i mån av hur många träningsgrupper som får plats

Arkiv