''Fotboll är ett språk alla talar''

8 november 2016


Jan Juhlin Dunross

Stiftelsen Dunross & Co är en stiftelse med säte i Göteborg som stöttar barn och ungdomsidrott i Sverige. Idag stöttar de 130 föreningar som alla har ambition att bedriva en sund barn- och ungdomsidrott. En av dessa föreningar är Sundbybergs IK Fotboll.

– Fokus hos de föreningar vi stöttar ligger på att alla barn ska få möjlighet att idrotta så länge som möjligt, berättar Jan Juhlin på Stiftelsen Dunross & Co. De riktlinjer Stiftelsen har satt upp följer ”Idrotten vill” och FN:s barnkonvention samt som vi ser det, även sunt förnuft. Vi vill att vårt stöd till föreningar ska skapa ett mervärde och ge föreningar möjlighet att satsa än mer på att ge våra barn och ungdomar en livslång kärlek till idrotten.

Hur kommer det sig att ni valt att stötta Sundbybergs IK Fotboll?

– Vi tycker att Sundbybergs IK Fotboll är en utmärkt företrädare för det vi vill att en barn- och ungdomsförening ska stå för, berättar Jan Juhlin. Föreningen har en väl fungerande verksamhet och vi ser en bra ambition för att driva en inkluderande verksamhet. Rent administrativt ligger även Sundbybergs IK Fotboll i framkant, vilket också är ett plus.

Vad innebär det för er att stötta föreningar som ni gör?

– Att vi går in och stöttar en förening hoppas vi kan ge föreningen större kraft att driva en bättre verksamhet. Vi följer upp alla föreningar både verksamhetsmässigt och ekonomiskt och har stor insyn i hur föreningen utvecklas vilket i sin tur innebär att vi kan stötta och hjälpa föreningar med vårt nätverk.

Inom Sundbybergs IK Fotboll tror vi på att fotboll förenar. Vad tror du om idrottens möjligheter till ett bättre samhälle?

– Idrottens roll i samhället är enorm, fotboll, per se, är ett språk alla talar. Vart man än vänder sig spelas det fotboll och man kan göra det över språkgränser, klassklyftor, religioner och annat som ibland leder till splittring. Jag tror att utan den ideella kraft som finns i idrotten skulle vårt samhälle stå inför gigantiska problem i form av ungdomar som inte har något att göra. En väl fungerande idrottsverksamhet där föreningen finns till på grund av att det finns ett intresse och växer på grund av att verksamheten fungerar väl är en mycket viktig komponent i stadsdelar i storstäder, men självfallet även på landsbygden. Idrotten förenar är inte bara en tom term, det är verklighet.

Stort tack för ert stöd!

Faktaruta
Namn: Jan Juhlin
Titel: Stödansvarig, Stiftelsen Dunross & Co

461753

www.stiftelsendunross.se

Arkiv