Riktlinjer för Ledar- och tränarpaket

16 december 2014

SIK Fotbolls ledning har nu upprättat riktlinjer för ledar- och tränarpaket. Målet med riktlinjerna har varit att det ska bli tydligare vad du som ledare kan förvänta dig att få och att SIK Fotboll ska få kontroll över de mycket stora kostnader som är förknippade med ledar- och tränarpaketen. 

Otydligheten har genom åren drivit upp förväntningarna på vilket material som ska delas ut, försvårat konsulenternas förmåga att reglera utdelningen och drivit upp kostnaderna till att bli en av våra allra största kostnader. Riktlinjerna gör nu att vi kan få rimliga förväntningar och kan använda pengarna till övrig verksamhet istället. 

Riktlinjerna:

När får du ditt paket?
Utdelningen av paket kommer att periodiseras till en gång vart tredje år, med start från när spelarna är 7 år gamla. Det betyder att paketen delas ut när spelarna i träningsgruppen är 7, 10, 13 eller 16 år. Paketen beställs då i samband med beställningen av lagmaterialet i början av året. Övriga år delas alltså inga paket ut. 

Hur många paket får varje träningsgrupp?
Träningsgruppen är berättigad till högst 3 tränarpaket och 2 ledarpaket. Om ni tex är 2 tränare får ni alltså två tränarpaket, men om det börjar en ytterligare tränare vid senare tillfälle så kan han alltså också få ett paket. 

Vad innehåller paketen? 
Tränarpaket = Tröja, byxa och t-shirt av valfri storlek.
Ledarpaket = Pikétröja av valfri storlek

Vad händer om en tränare slutar?
Om tränaren inte fullgjort ett år skall han/hon lämna tillbaka sitt paket till kansliet. 

När får man en vinterjacka?
Det år träningsgruppens spelare fyller 12 år och börjar spela 9-mannafotboll med träningar på Sundbybergs IP. Högst 3 vinterjackor delas ut till tränare per träningsgrupp.

Om jag vill beställa mer kläder?
Du kan beställa kläder utöver ovan nämnda utdelningar. Beställningar görs då via kansliet och bekostas av laget eller ledarna själva. 

Från och med när gäller det här?

Styrelsen har beslutat att ovanstående policy gäller med start från 1 januari 2015. Dock kommer de paket som redan har beställts under årets gång att delas ut som planerats. 

Arkiv