Premiär för ungdomsrådet

1 mars 2023


23 februari höll det nya ungdomsrådet sitt första möte på kansliet. Hela 18 spelare i åldrarna 12-17 år, som utsetts av sina respektive träningsgrupper, närvarade på mötet.

Mötet inleddes med att sportcheferna höll en introduktion om föreningslära och föreningsdemokrati. Därefter fick deltagarna arbeta i grupp och diskutera verksamhetens för- och nackdelar.

Många kloka tankar och idéer presenterades av spelarna som kansliet kan ta med sig till styrelse och kommun inför kommande möten.

Nästa ungdomsrådsmöte är planerat att äga rum i början maj. Träningsgrupperna kommer att få en påminnelse om detta i god tid innan för att ha en möjlighet att prata ihop sig om eventuella medskick via sina representanter.

− Vi ser väldigt positivt på det nystartade ungdomsrådet som kommer bidra till att de aktiva barnen och ungdomarna kan framföra sina åsikter på ett direktare sätt, vilket blir otroligt värdefullt för oss, säger Oliver Broström, en av sportcheferna på kansliet.

Arkiv