Anmälan till S:t Eriks-Cupen 2024 öppen för F/P 8-12 år

5 december 2023

Nu är det dags för F/P 8-12 år att göra anmälan för seriespel 2024. Varje år i december anmäler vi på kansliet hur många lag Sundbybergs IK Fotboll ska ställa upp med i nästa års S:t Eriks-Cupen, även kallad "Sanktan".

Inför säsongen 2024 har StFF fattat beslut om att införa serielösa matcher, samt möjlighet för varje träningsgrupp att välja antal matcher man vill spela under hela säsongen. Såhär beskriver StFF i korta drag vad serielösa matcher innebär: Med serielösa matcher blir det enklare att anpassa nivåer och antal matcher utifrån den träningsgrupp man tränar och på så sätt kunna erbjuda alla spelare lämpliga matchutmaningar på rätt nivå och att matcherna förhoppningsvis blir jämnare.

Längre ner på sidan beskriver vi mer ingående hur man går till väga med sin anmälan.

Stockholms Fotbollsförbund har sammanställt information och rekommendationer för att vägleda era beslut. Vänligen läs dokumentet som passar in på er träningsgrupps ålder. Vi rekommenderar starkt att ta till sig materialet och resonemangen bakom det.
Via >> denna länk finner ni vägledning för anmälan till S:t Eriks-cupen. Vi tar hänsyn till StFF:s dokument i våra rekommendationer.

Vi/StFF rekommenderar

För 5 mot 5 (F/P 2016-2015)
8–13 spelare = 1 lag
14–21 spelare = 2 lag
22 spelare eller fler = 3 lag eller fler

För 7 mot 7 (F/P 2014-2012)
10–17 spelare = 1 lag
18–25 spelare = 2 lag
26 spelare eller fler = 3 lag eller fler

Observera att siffrorna är ett riktmärke då flera olika andra faktorer också kan spela in i valet av antal laganmälningar.

Sundbybergs IK Fotboll understryker att vi vill att våra träningsgrupper alltid är tillräckligt många spelare för att minst kunna delta med 2 lag i seriespel.

Vi rekommenderar att vid anmälan av två olika serienivåer göra så att dessa angränsar till varandra. T.ex. L+M eller M+S istället för L+S då detta skapar ett naturligare flöde i matchuttagningarna. 


Som tidigare nämnt kommer det inför säsongen 2024 vara möjligt att välja antal matcher varje lag vill spela. Man kan välja mellan 6, 10 eller 13 matcher. Väljer man 13 matcher får man en match per helg som S:t Eriks-Cupen pågår. Väljer man 6 eller 10 matcher kommer matcherna spridas ut under säsongen. Ett exempel på en anmälan från en träningsgrupp skulle kunna se ut såhär:

P/FXXXX lag #1 - Lätt, 10 matcher
P/FXXXX lag #2 - Medel, 13 matcher


Följande matchriktlinjer gäller hos SIK Fotboll

  • Kalla endast 2-3 avbytare per match, så att alla spelar mycket.

  • 8-12 år: alla kallade spelar lika mycket.

  • Alla spelare ska under året få möjligheten att starta matcher.

  • I spelformerna 5 mot 5 och 7 mot 7 är det okej att en spelare deltar i 2 matcher på en och samma dag.

  • Tänk på att grupperna inte ska bli statiska. Spelare utvecklas i olika takt så det är viktigt att du som ledare hela tiden följer individens utveckling.

  • Kom ihåg att inte alla spelare vill eller kan spela match varje helg. God dialog och framförhållning är nyckeln.

Skicka in ert önskemål/planering

Anmälan 5 mot 5 >>
Anmälan 7 mot 7 >>

Ert inskickade önskemål används sedan som underlag av Kansliet som vidare sköter den administrativa anmälan till Stockholms Fotbollsförbund. Vi vill ha ert önskemål senast 2024-01-10.

Arkiv